september 11, 2008

Gäster koster penge!

Her er et uddrag af Mogens Camres tale ved Dansk Folkepartis Ungdoms sommerstævne i Kliplev
Camre har gjort, hvad han kunde i Europaparlamentet i næsten ti år, men genopstiller ikke ved Europaparlamentsvalget i 2009, hvor Dansk Folkepartis spidskandidat vil være Morten Messerschmidt.


I en tale ved sommerstævnet i Kliplev sagde Mogens Camre blandt andet.:
"Det er helt afgørende, at regeringen forstår alvoren i, at Dansk Folkeparti ikke vil forhandle et finanslovforlig på plads uden, at der er en klar aftale om udlændingepolitikken.
Finansloven er budgettet for alle statens udgifter, og hvis vi skal bøje os for EU´s helt uansvarlige udlændingepolitik, har det uoverskuelige økonomiske konsekvenser - bunden går så at sige ud af finansloven, fordi EU-domstolens seneste dom betyder fri indvandring for hvem som helst, der vil forsørges i Danmark.


Vi taler meget om vores utilstrækkelige sygehusvæsen, vore skoler, som er slidte og har store problemer med børnenes indlæring og deres opførsel, om manglen på penge til ældreforsorg og børnepasning. Vi taler om den stigende gadevold, om de daglige knivoverfald og det forhold, at hele 17 pct. af alle drab i Danmark i perioden 2001-2006 blev begået af ikke-danskere.
Vi må se sandheden i øjnene, selv om partierne til venstre - og desværre også i regeringspartierne - ikke vil tale åbent om, hvorfor vi har alle disse problemer. Vi har dem, fordi mennesker med en kultur, som er så langt fra vores, er kommet ind i landet. De belaster alle vore institutioner fra sundhedsvæsenet til politiet, men de bidrager samlet set ikke økonomisk til samfundet. Det ser vi på, at vi både har verdens højeste skatter og samtidig oplever, at der ikke er penge nok i Finansloven til at løse de opgaver, vi ønsker at løse. Der er i dag reelt tale om, at både regeringen og partierne til venstre vil skære ned på danskernes velfærd for at kunne underholde flere, som ikke hører til i Danmark. Det er ikke DFs politik.


Vi må have en særordning med EU, ligesom Irland vil have en særordning. Vi vil ikke bindes af Lissabon-traktaten eller af domme fra en aktivistisk EF-domstol. Vi vil ikke have vores land og vores økonomi undermineret af mennesker, der ikke deler vores kultur og ikke deltager på lige fod i vort lands arbejde og udvikling.”


Kilde: Dansk Folkeparti