august 31, 2008

Ingen undskyldning!


Kristeligt Dagblad har skrevet en del om de vanvittige forhold i Århus, hvor politi og myndigheder har undladt (?) besværet med at opklare, hvilke muhammedanere, der i strid med lov og god opførsel har overfaldet og stenet grønlændere ud af Gellerup. Stening er med mine øjne en grov forbrydelse, der meget let kan ende med alvorlige fysiske skader eller det, der er værre, så jeg kan ikke med min bedste vilje finde nogensomhelst undskyldning for sådan kriminalitet.

Avisen indtager tilsyneladende ingen reel holdning, men gemmer sig bag en adspugt såkaldt ”expert”, psykiater Preben Brandt, der hævder, at det ikke ”handler om racisme”, men bare om lidt chikane. Skønt koranen i høj grad drejer sig om nedvurdering af alle ikke-muslimer!
Boliginspektøren i Gellerup og myndighederne har til en vis grad forsøgt at undskylde muslimerne med visse grønlænderes drikkeri! Det er ingen undskyldning! Man spørger ikke, hvorfor Jeppe drikker, men vi ved alle, at grønlænderne har været udsat for et så voldsomt kultursammenstød mellem deres traditionelle fangerkultur og vor såkaldte ”civiliserede” vestlige kultur, at deres kultur på mange måder har lidt samme alvorlige overlast som indianernes i Amerika.

Myndighederne har ikke noget at have deres undskyldning i! Om nogen så er døddrukken og ligger på gaden, så behandler man ikke folk sådan, som muslimerne har gjort i Gellerup. Det er de samme undskyldninger, man kan høre, når muhammedanere voldtager dumme pigebørn på vej hjem fra krobesøg. Sådanne undskyldninger gælder ikke i lovgivningen! Tvært imod!

Apropos psykiaterens udtalelser: psykologi/psykiatri blandet op med politik er en meget farlig cocktail, som burde være bandlyst i et civiliseret, demokratisk land. Fagene er delvis pseudovidenskab og har bl.a. gennem den ideologiske bevægelse ”Mentalhygiejnen” tilrevet sig en altfor stor magt. Politisk psykologi/psykiatri gjorde sig som bekendt stærkt gældende i Sovjet, men da Danmark under den kolde krig var stærkt påvirket af Sovjets propaganda, nægtede vore hjemlige psykiatere at være med i en international fordømmelse af kommunismens brug af psykiatere i Sovjet!

Selvom psykiatrien på dansk hjemmebane ikke kan sammenlignes med forholdene i kommunismens paradis, så har den dog gang på gang forsøgt at gøre sig politisk gældende ved politiserende udtalelser om personer eller sager.