januar 22, 2009

Ting skal sløres

Jeg har modtaget:


EU's Menneskerettighedsdomstol skal nu bruges til at kvæle menneskerettighederne i Europa, og det er ikke engang en overraskelse mere.

Siden kommunismens fald har islam igen overtaget pladsen som den største trussel mod menneskers liv og tilværelse (herunder ikke mindst muslimernes), men i dag må man forstå, at islam kun kan udgøre denne trussel, fordi alle uvidende kræfter i det politisk korrekte vestlige system bakker op om ondskaben med fuld musik. Se bare vestens fordømmelse af israelerne, når de går ind i nødværgeoperationer!

Længe har man debatteret politisk slør i danske retssale på dommerindernes hoveder. Man kalder det ganske vist religiøst, men det er kun, fordi man ikke ved, hvad islam er for en størrelse. Religion har det nemlig aldrig været.
Den tanke, at man overhovedet kan lade en muslimsk dommer optræde i en dansk domstol, er så grotesk, at det skriger til himlen. Sløret viser, at man er imod demokrati - uanset hvad man vil påstå - og at man går ind for sharialoven. Denne lov har næppe været overgået af selv de værste rædselskabinetter i middelalderborgenes torturkamre.

Advokat Georg Lett er nu så bekymret for terrorens herboende forsvarere, at han på advokaternes vegne vil bringe sagen op i EU-domstolen, så han kan få Danmark dømt. Advokaternes job plejer vel egentlig at være at finde frem til sandheden gennem undersøgelse og bevisførelse - medmindre man er forsvarsadvokat, der har samme krav hængende over hovedet som muslimer, nemlig at benægte fakta, hvis det kan tjene klientens interesser (her islams interesser, der tjenes lovligt gennem løgnesystemet ”taqiyya”).

Advokater, dommere, humanister og radikale politikere burde pålægges et studium af islam, dog ikke med hjælp fra universiteternes såkaldte islamforskere eller flere af vore biskopper, der heller ikke har fattet en lyd. Der skal ikke bruges mange timer på sagen, før man ved, hvor megen vægt der ligger bag Muhammeds ”åbenbaringer”.

Når dette er på plads, vil de fleste kunne se, at islam er et begreb, der skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler. Her tænkes ikke på soldater, der skal erklære sin ærefrygt for og kærlighed til islam, som EkstraBladet lige nu forlanger af vore udsendte. Dette er en vind eller forsvind-kamp.
I verden af i dag er der to kæmpestore problemer: global is-nedsmeltning og global is-lamisering. Førstnævnte is-emne optager alle med hiv og sving, for det krænker ikke nogens overbevisning på ”religiøst plan”. Det andet emne er så farligt på alle punkter, fordi ingen tør røre ved det. I Europas storbyer ligger den reelle magt allerede i indvandrerkvartererne. Begås der mord efter profetens sædvane på de oprindelige borgere, tør man ikke længere fortælle det i avisen eller i tv.

Hvis man ikke får løst islamiseringsproblemet, kan det andet problem være fuldstændig ligegyldigt. Vi vil nok hellere dø af hedeslag end ved overskæring af halsen.
EU har netop vedtaget en lov, der forbyder kritiske udtalelser om islam. Man får det oven i købet puttet ind under begrebet racisme. Hvordan det hænger sammen, kan kun folk fra Saudi Arabien forklare.


Poul Berg


- - - - - - - - -

Nævnte advokat Georg Lett er født: 25.9.1946 i København

Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet 1972.
Praktikant hos EU-kommissionen 1974. Bestalling 1976.

Forretningsområder: Selskabs- og erhvervsret
Retssager og voldgiftssager
EU- og konkurrenceret
Forsikrings- og erstatningsret
Bank- og finansieringsret