januar 26, 2009

Bikuben fortsætter tidligere samfundsundergravning

Det fremgår af en pressemeddelelse fra DF´s uddannelsesordfører Martin Henriksen, at de samfundsundergravende kræfter fra 68´ernes revolutionære verden stadig existerer og er aktive.

Sparekassen Bikubens fond ”Bikubefonden” støtter udgivelsen af en politiserende sangbog, "Ringe i Vandet", som vil blive sendt til alle landets folkeskoleelever. DF har tidligere påtalt det uanstændige i, at visse politiserende ”skolebøger hetzer og indoktrinerer” (Kenneth Kristensen: ”Skolen i løgnen – løgnen i skolen”). Men ligesom i 70´erne synes vore myndigheder at sove i det og lade stå til.

Det er længe siden, at Sparekasserne mistede deres uskyld og lod bladet ”Sparegrisen” afløse af ”Ung i Dag”, som var anderledes med på noderne i ungdoms”kulturen”.

Under overskriften ”Sparekassen undergraver” røbede en læser i Gentofte Bladet 30. okt. 1973, hvordan det stod til:

”Som forælder og skatteborger kan jeg ikke acceptere, at sparekasserne til skolebørn landet over uddeler et ungdomsblad, der gør mindste propaganda – direkte eller indirekte – for samfundsnedbrydende virksomhed. Jeg tænker her på velvillig omtale af ”Børnemagt” i sidste septembernummer af ”Ung i Dag”. BRIS og Børnemagt opfordrer direkte børn til at pjække fra skole og løbe hjemmefra og gør alt for at grave eller uddybe generationskløfter, hvilket indgår i deres politiske muldvarpearbejde. Hvorfor ikke en venlig omtale af bankrøverne i Stockholm, og hvornår kommer der en anvisning på indbrud i en af sparekassens filialer?

Sover man på redaktionen? Eller er man – både i redaktionen og i Sparekassernes hovedbestyrelse – i den grad med på noderne, at man i – åh! – så liberal tolerance godtager forældre- og familiefjendsk politisk progressiv undergravning af det, sparekasserne har bygget op.”

Danmarks Sparekasseforening forsøgte at rette op på renomméet med et valent brev fra en Carsten Winkler, der røbede mandens ukendskab til hvad 68´erne havde i gang i samfundet:

”De er ikke den eneste, der har protesteret mod artiklen om Børnemagt i ”Ung i Dag”. Og det skal indrømmes, at vi har begået en fejl i denne forbindelse. (- men alligevel tolererende:) Ikke ved at bringe artiklen, men ved at lade den stå alene....” og bla, bla, bla.

”Ung i Dag” havde en del mere på samvittigheden end det her nævnte.