januar 22, 2009

Apropos retssag i Glostrup: Også kurdere!

Vi vil aldri slutte med Kjønnslemlestelse

“Vi vet ikke hvorfor vi gjør det, men vi vil aldri slutte med det fordi islam og våre eldre krever det.” Uttalelsen handler om kjønnslemlestelse og tilhører en kurdisk mor nord i Irak. Opp mot 95 prosent av jenter i områder nord i Irak lemlestes. Folk kan ikke huske at kjønnslemlestelse ikke har vært en rotfestet del av kulturen der. Men i Norge skal ikke kurdiske jenter få tilbud om helseundersøkelser, slik eksempelvis somaliske jenter skal få. Hvorfor? Vår Barneminister Anniken Huitfeldt svarte selv på spørsmålet på en pressekonferanse før jul. Det vil si; hun visste åpenbart ikke at også kurdiske jenter risikerer å bli utsatt for barberbladet.
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: det norske Human Rights Service 22.01.2009 Siste gang redigert: 22.01.2009
--------------------------------------------------------------------------------

Hege Storhaug, HRS

Washington Post har besøkt kurdiske Irak og rapporterer om kjønnslemlestelse av jenter. Praksisen er ikke ukjent for oss, all den tid den tyske organisasjonen Wadi allerede i 2004 rapporterte om over 60 prosent lemlestelse av kurdiske jenter generelt i Nord-Irak (samt sør i Tyrkia, deler av Syria og Saudi-Arabia). Men at dette var ukjent for regjeringen, kom frem med all tydelighet på en pressekonferanse om kjønnslemlestelse i november i fjor. Jeg stilte statsråd Anniken Huitfeldt følgende spørsmål:

Hvorfor er ikke en utsatt gruppe som kurdiske jenter fra eksempelvis Nord-Irak, der undersøkelse viser at 60 prosent lemlestes, inkludert i risikogruppen?

Huitfeldt trakk en overrakende og fortvilet grimas. Hun visste åpenbart ikke at disse jentene er utsatt for lemlesting, i alle fall ikke i et slikt omfang. Hun kom seg noenlunde i land med å love at risikogruppens ”medlemmer” skulle vurderes utvidet ved behov.

En utbredt myte i kurdiske Nord-Irak er at jenter som ikke er lemlestet er urene og at man derfor ikke spiser mat som de har tilberedt. I tillegg er folk overbevist om at islam krever lemlestelse, hvilket langt på vei stemmer, all den til kurdere følger same lovskole innen sunniislam som somaliere, shafiskolen. Denne lovskolen påbyr kjønnslemlestelse.

Vanlig alder for kjønnslemlestelse blant kurdere I Nord-Irak er rundt syv år. Ritualet er også fotodokumenter av Washington Post.