januar 13, 2009

Vil de virkelig arbejde?

Integrationsborgmester i Kbh., Jacob Hougaard (S) har foreslået, at der dispenseres fra 450-timersreglen* for op mod 14.000 indvandrerkvinder i Region Hovedstaden. En undersøgelse for ”Center for Socialøkonomi” viser nemlig, at flertallet af disse kvinder gerne vil arbejde, men ikke kontaktes af kommunen, fordi de ikke er inde i kontanthjælpssystemet.

Kan vi nu også tro på, at de virkelig vil arbejde? Tidligere oplysninger om muhammedanske kvinder viste, at ikke bare ægtemanden ofte modsatte sig noget sådant, men kvinderne selv havde 117 håbløse undskyldninger: de kunne ikke tage sig af babyer, for tænkt hvis bleen var fuld af noget, som stammede fra grisekød eller andre ”haram”-forbudte ting, og de fik noget på fingrene!!! Eller vaske drikkeglas af, hvori der havde været alkohol!!! Eller støvsuge, hvor der var hundehår!!! Etc. etc.

Integrationsborgmester Jacob Hougaard vil have dem alle sammen ind på kontanthjælp, for at de ad den vej kan få et jobtilbud. ”Det er en alt for dyr måde at komme i kontakt med disse kvinder på,” siger Martin Henriksen fra DF – ”det er jo skatteborgernes penge, Hougaard taler om.
Hvis det er lykkedes at kontakte kvinderne fra ”Center for Socialøkonomi”, så må det da også kunne lykkes for kommunen at opsøge dem med jobtilbud udenom kontanthjælpssystemet. Jeg forventer, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) afviser integrationsborgmesterens ansøgning om dispensation fra 450-timersreglen.


*) så vidt jeg husker betyder denne regel, at kvinderne skal have været i arbejde eller på integrationskurser i 450 timer for at få rigtigt arbejde.


Det er kun en måneds tid siden (13.12.08), at vi på SPYDPIGEN www.spydet.blogspot.com omtalte Jacob Hougaards 3-års ”Køben-
havns Kampagne” . Den begyndte med det netop afsluttede såkaldte ”inklusionsår” pro islam. I december viste man Hougaards udstillings- og propaganda-arrangement på Rådhuset, der afslørede, hvor forlovet han er med islam.

Der er to år tilbage af hans ”Københavns-Kampagne”
Foto: Indpakket! = Inklusion