januar 29, 2009

Gå ikke med korset!

For at bane vej for det islamiske tørklæde i retslokalerne har nogle jurister foreslået at fjerne korset på toppen af kongekronen i logoet for Danmarks Domstole.
Det drejer sig bl.a. om Ole Espersen, Flemming Balvig og Vagn Greve. Med kendskab til deres politiske ståsted vil det ikke undre nogen. Det, der kan undre, er mere, at de beklæder nogen højere stilling i samfundet.

Der har tidligere været forslag fremme om at afskaffe hele kronen i anden logosammenhæng, f.ex. i postvæsenet. Det var ved deres 350-års jubileum i 1974. Til trods for, at teknikken går fremad i alle fag, så hed det sig pludseligt, at postens logo var så indviklet og svært at fremstille! Derfor udskrev man en almen konkurrence for alle landets borgere, hvad enten de kunne tegne eller ej. Om generalpostdirektør Gunnar Pedersen var brugbar naiv, en vante eller kommunist får stå hen.

Med kendskab til de politiske sprogmanipulationer forstod man, hvad meningen med konkurrencen var uden at sige det direkte. Det indprentedes, at posthornet skulle bevares. Det betød, at alt andet behøvede man ikke bevare! Der kom mange forslag, og alle havde de posthorn. Men med hensyn til kongekronen havde arrngørerne nok forregnet sig. Dronning Margrethe var afholdt, og altfor mange ville beholde kongekronen!

Attentatet mod kronen løb ud i sandet. Et prøveskilt uden krone blev hængt op – på Nørrebrogade, så vidt jeg husker.


Men anderledes gik det med DSB´s kongesymbol. Det røg ud!