januar 21, 2009

Lemlæstelse

Det er givetvis ikke nemt at føre retssag om forældres skyld i en omskærelse, der er foregået i Afrika, selvom handlingen medicinskt er bevist. Muhammedanere erklærer sig i reglen uskyldige i al kriminalitet, selvom de også bliver grebet på fersk gerning.
Løgnebegrebet taquia har det formål at forvirre de vantro, og er den begåede kriminalitet Allah velbehagelig, så er det næppe kriminalitet.

Der er uklarheder i avisreferaterne. Årstallene stemmer ikke overens. Faderen flygtede fra Sudan o. 1998 eller før, angiveligt bl.a. på grund af modvilje mod omskærelse (NB ikke påtvunget!). I flygtningepapirerne står ´af politiske årsager´. Hvordan kunne han så i 2006 på de ”danske” muhammedaners hetsrejse sammen med Abu Laban ´forklare Sudans regering om situationen i Danmark´?

Faderen, der er lærer ved en arabisk skole, hævder at have været uvidende om omskærelsen. Hvordan kunne det forties over for ham? Børn snakker, og kvindelig omskærelse er en smertefuld ting, som næppe kan skjules.

Moderen er universitetsuddannet og støtter farens forklaring. Hun havde ikke fortalt ham om indgrebet. Det angik ikke mænd!
Hun har indrømmet, at hun accepterede, at forhuden til klitoris blev skåret bort, men det ´er ikke omskæring´, mener hun. Det var deres tante, som tog dem med til en slags vacciation og ormekur, men hvorfor undersøgte moderen ikke sagen, da børnene kom hjem og naturligvs har grædt og fortalt...
Og hvorfor fortiede hun noget så neutralt som en ormekur for sin mand?

Der har – efter international konference i Sidney om omskæring år 2000 – været talt og debatteret meget om, hvordan man skulle få stop på denne kvindelige lemlæstelse, så det er temmelig usandsynligt at en – tilmed universitetsuddannet – mor ikke skulle have hørt om, at der var voksende uvilje mod omskæring og dermed også indførtes forbud mod det.


Forældrenes påståede uskyld og manglende kendskab til vor lovgivning virker ikke trolig


Med alt forbehold over for avisreferaternes rigtighed!