januar 29, 2009

Apropos kondomer til Afrika

Fra Bergens Tidende:

"Farlig befolkningsøkning

Lavere fødselstall i utviklingsland er et nødvendig virkemiddel for å begrense sult og fattigdom.

NESTEN EN MILLIARD mennesker i verden vet ikke hvordan de skal skaffe seg mat når de våkner om morgenen. Det er 100 millioner flere enn for ett år siden. Sulten skyldes ikke bare kriger, naturkatastrofer, klimakriser og høye matvarepriser. Knappe ressurser må også deles på stadig flere.

Mange fattige land har så høye fødselstall at håpet om økt velstand synes uoppnåelig. Likevel er det liten oppmerksomhet om behovet for barnebegrensning. Innblanding fra vestlige land er ofte mistenkeliggjort, politikere og internasjonale hjelpeorganisasjoner har gjerne unnveket problemene.

FN REGNER MED at verdens befolkning vil øke fra 6,7 milliarder mennesker i 2007 til 9,2 milliarder i 2050. Økningen tilsvarer mer enn det dobbelte av Europas nåværende befolkning.

Begrepet «Festung Europa» tilslører behovet for fødselsbegrensning i fattigere land. Selv om Europa er ventet å få en nedgang i sitt samlede folketall på nesten 60 millioner de neste førti årene, er det umulig å forestille seg at Europa og andre utviklede land kan bli tilfluktssted for mer enn en brøkdel av de nye verdensborgerne.

PÅ VERDENSBASIS har fødselsraten gått noe ned de siste årene. Kinas drastiske fødselskontroll har lykkes så godt at landet er i ferd med å gråne. Iran har fått fødselsraten nesten ned på norsk nivå. Men selv Kina har et enormt overskudd av undersysselsatte innbyggere, med tilhørende fare for opprør og omveltninger. Andre land som har opplevd en reduksjon i fødselstallene har enda større sysselsettingsproblem. Store ungdomskull tilsier at disse problemene ikke vil bli mindre i fremtiden.

Hvis nøden og fattigdommen - og klimakrisen - skal bekjempes, må det internasjonale samfunnet bruke mer ressurser på å regulere jordens befolkning. Metodene er mange, og må tilpasses ulike kulturer og sosiale og økonomiske forhold.

FOR DEN RIKE verden bør tiltak for lavere befolkningsvekst være en viktig del av bistandspolitikken, som hjelp til selvhjelp. Presset mot Europas grenser er uverdig for alle parter, og det kan bli ødeleggende for verdensdelens demokratiske verdier.

Hovedansvaret for befolkningspolitikken påhviler likevel regjeringene i de mest utsatte landene. Store ungdomsskarer uten fremtidshåp er en trussel mot all økonomisk og sosial utvikling.

Fødselsratene er gjerne høyest i de aller fattigste landene, der sulten rår. Høy barnedødelighet gjør det bortimot umenneskelig å propagandere for fødselskontroll. Men det er ingen vei utenom.

Uenig med lederen? Si din mening i feltet under! "Kilde: Bergens Tidende

http://www.bt.no/meninger/leder/article781373.ece?sent=true
Publisert: 28. jan. 2009, 06:00Oppdatert: 28. jan. 2009, 06:22