januar 30, 2009

EU angriber lystfiskere

Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, er rystet over, at EU-Kommissionen vil have medlemslandene til at opstille kvoter for lystfiskere og udsætte dem for et omfattende bureaukrati, som blandt andet indebærer, at de skal indhente en særlig erhvervslicens, ligesom de skal rapportere alle deres fangster.

Ib Poulsen vil derfor have fødevareminister Eva Kjer Hansen til at lægge pres på sine ministerkolleger, inden forslaget når til afstemning i EU´s ministerråd.

”Jeg har med glæde noteret, at fødevareministeren er modstander af det vanvittige forslag, men hun bør spille en langt mere aktiv rolle over for sine kolleger og gøre dem opmærksom på, hvor vanvittigt det er at indføre den slags overvågning over for en stor gruppe, der fisker en forsvindende lille del af den samlede fiskebestand – hvad lystfiskere fisker på et år, kan en trawler tage på en enkelt tur,” siger Ib Poulsen.

”Eva Kjer Hansens budskab bør foruden den totale afvisning være, at forslaget er endnu et eksempel på, at EU griber ind i de mindste detaljer i borgernes liv, og at selv uskyldige fornøjelser bliver mistænkeliggjort og kriminaliseret. EU-Kommissionen beviser igen, at den har kappet de sidste fortøjninger til de europæiske befolkningers virkelighed. Nu skal der siges klart fra, siger Ib Poulsen.

Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF fredag den 30. januar 2009