januar 25, 2009

Vort retskafne retsvæsen!

På tale om det islamiske shariatørklæde i retslokalerne, berømmede advokat Georg Lett det danske retsvæsens retskaffenhed og upolitiskhed. Hans ræsonnement var, at når en muslimsk kvinde havde læst jura i Danmark, ville hun naturligvis overholde loven og lægge sine religiøse tanker til side.

Det bør tages med en skovlfuld vejsalt!

Danmarkshistorien rummer adskillige tvivlsomme historier i dansk retsvæsen med såkaldte politiske domme. Da general von Hanneken kom for retten lige efter krigens afslutning, fik hans forsvarer mundtligt at høre, at sagen skulle tabes!

Var det samme tilfældet, da Glistrup kom for retten og ikke selv måtte føre sit forsvar?

Her er lidt mere nedenfor. Skulle jeg mod forventning tage fejl, så må advokat Lett korrigere mig. Jura er ikke noget soleklart fag. En dygtig advokat kan – set med lægmand øjne - ofte få tingene vendt på hovedet!

”Den dømmende magt” er uafhængig af ”den lovgivende magt”, hedder det. Ja - så vidt muligt! Men dommere ønsker også karriere i samfundet...

Christiania blev kendt ulovlig af alle tre retsinstanser fra byret til højesteret. Det skulle römmes. Den socialdemokratiske regeringen noterede det med kommentaren: at der ikke var angivet forfaldsdato, så det hele kunne bare fortsætte.....

Psykolog Karen Berntsen var ansat ved Landsforeningen for Mentalhygiejnes behandling af narkomaner. Hun kom i krambolage med loven (o. 1974), fordi hun fortiede kendskab til kriminalitet. Hun blev dømt både ved byretten i Frederiksværk og ved Østre Landsret. Hun ville gå videre til Højesteret, men inden hun kom så langt, kom der regeringsskifte, hvor socialdemokratiet og de mentalhygiejniske kredse kom til magten igen. Den ny socialminister, Orla Møller greb ind, standsede retssagen og ophævede retskendelserne.

Der blev gjort voldsom propaganda for kommunismen under den kolde krig, bl.a. i undervisnigssektoren fra børnehavebørn til universitetsstuderende. Således også blandt de vordende jurister, bla. gennem tidsskriftet for marxistisk retsvidenskab, ”Retfærd”, og vi fik da også en portion jurister, for hvem politik var vigtigere end alt andet, og som i dag sidder på professorstillinger o.l.

Hvorfor i himlens navn tror advokat Georg Lett, at de muslimske kvinder, der går så meget op i shariareligionen, at de skilter med det, skulle træde ud af deres eget jeg, når de sidder i dommersædet, når ikke danske jurister på venstrefløjen gør det?