januar 17, 2009

Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

Da Kaliffen af Køln, Metin Kaplan, ti år efter oprettelsen af den forfatningsfjendtlige Kalifatstat, blev udvist til livslangt fængsel i Tyrkiet, vidste ”experter” med sikkerhed, hvordan man fremover skulle kunne forhindre sådanne kriminelle excesser: Muslimerne måtte ud af baggårdene, måtte have samfundsanerkendelse og repræsentative moskéer, så ville de af sig selv blive ”kølniseret” (? tysk slangord: eingekölscht ?) sådan som overborgmesteren i Køln benævnte integrationen.

Fire år, nogle hundreder politiske experter og kvalitetsmedier og talrige islamkonferencer og underkastelsesdialoger senere, kommer der ikke mere - som på Kaplans tid - nogle hundreder, men nu titusinder væltende ud på gaden fra de nye stormoskeer som f.ex. i Duisburg. Ud over at skråle ”Slå jøderne ihjel” lyder der også stadigvæk råb om kalifat, koranens verdensdiktatur som løsning på alle problemer. ”En ummah, et kalifat!”

Det lyder ligesom det gamle ”Et Rige, et Folk, en Fører!” og er netop sådan ment. I Berlin kunne man iagttage den fascistiske karaktér i den muslimske stordemonstration. Hvad der hører sammen, sluttede sig dér sammen: forskellige marxistiske grupper, der var begejstret ved tanken om demokratiets endeligt! Ved at støtte islam, bygger de selv de kraner, hvor de siden vil blive klynget op.

Kilde: bloggen Politically incorrect 17.1.09 http://www.pi-news.net