januar 24, 2009

Hvad med at samle ind til Grønlænderbørnene?


DF indkalder statsministeren til forespørgselsdebat om sultende grønlandske børn

Dansk Folkepartis grønlandsordfører, Søren Espersen, reagerer skarpt på oplysningerne om, at næsten hver femte grønlandske barn sulter. Dansk Folkeparti indkalder derfor statsministeren til en forespørgselsdebat, hvor statsministeren skal redegøre for, hvordan han hurtigst muligt vil løse problemet, så de grønlandske børn kan blive behandlet ordentligt.

- Grønlandske børn udgør en ligeværdig del af rigsfællesskabet og har naturligvis krav på den samme sociale beskyttelse, som børn, der er født i selve Danmark. Jeg kan derfor ikke stiltiende se til, at grønlandske børn - for op i mod en femtedels vedkommende - synes at gå sultne i seng, hvorfor jeg indkalder statsministeren til en forespørgselsdebat, hvor man/han må redegøre for, hvordan problemet løses hurtigst muligt, siger Søren Espersen.

- Det er åbenlyst for de fleste, at der er store sociale problemer på Grønland, og vi er naturligvis forpligtigede til fra dansk side at hjælpe dem bedst muligt, men det virker som om det nuværende landsstyre, hverken har evnerne eller viljen til at håndtere problemerne, hvorfor det virker påfaldende, at de ønsker større uafhængighed fra Danmark, især set i lyset af, hvor mange grønlandske børn, der i dag må gå sultne i seng, slutter Søren Espersen.


Kilde: pressemeddelelse fra DF Christiansborg, lørdag den 24. januar 2009/KE


Selvfølgelig har Danmark en forpligtelse overfor de grønlandske børn, ikke mindst da Danmark bærer sin del af skylden for de triste sociale forhold, der er en naturlig følge af et kultursammenstød. Det begyndte under Anden Verdenskrig og derpå fortsattes i voldsommere grad lige efter krigen. Kultursammenstødet kunne givetvis - med lidt omtanke - have være om ikke forhindret, så da i hvert fald mildnet!

Selvom meget givetvis er blevet fortiet for almenheden, hersker der vist ikke tvivl om, at Danmark kunne have gjort mange ting bedre i Grønland

Før krigen havde man skånet grønlænderne for mange negative sider af Vestens såkaldte civilisation (alkohol, narko m.m.) ved at holde Grønland temmelig lukket for omverdenens galskab.