januar 17, 2009

Nægter at føre krig mod trosfæller

Soldater med indvandrerbaggrund vil kun gå i krig mod ikke-muslimer. Svenska Dagbladet rapporterer den 15. januar, at et antal franske militærfolk med indvandrerbaggrund nu risikerer hårde disciplinære tiltag og afsked, eftersom de har nægtet at tilslutte sig de franske tropper i Afghanistan. Baggrunden for deres nægten af tjenesten er at de mener, at deres tro kun tillader dem at gå i krig mod ikke-muslimer.


Kilde: Svenska Dagbladet og SD-Kuriren 16.1.09


Dette er ikke spor overraskende - undtagen åbenbart for naive militærfolk i Europa! Som åbenbart ikke kender til Den anden Form for Krig, hvor man listelig overtager andres land – ofte med hjälp fra landets egne indbyggere!!! Strategien turde i dag være almen kendt og synlig!

Med undren har man set, at der hverves indvandrere til forsvar for de europæiske lande. Også i Danmark søger man flere indvandrere til forsvaret. Man har bl.a. diskuteret, om fremmede soldater i hæren kan bære turban?På forsvarskommandoen i Vedbæk har man i over tyve år haft en pakistansk kvinde ansat som kontormedhjælper på chefens kontor. Selvom man gerne vil tro det bedste, bør man alligevel skærpe sin opmærksomhed, ikke mindst da hun nu har fået indrettet et bederum. Løber hun i øvrigt ikke selv en stor risiko for at få halsen skåret over af sine trosfæller?

Både i Danmark og Sverige har man hørt om plyndringer af militære våbendepoter, undertiden med antydninger af, at der måske foreligger insiderviden.

Hvem plyndrer? Går våbnene til kriminelle bander eller til kommende borgerkrig?