januar 26, 2009

Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

skriver lederen i bladet Ingeniøren


Universiteterne er ved at blive ødelagt. Forskere kues i et planøkonomisk system, verden ikke har set siden sovjettiden. Den sandhedssøgende videnskab er ved at uddø til fordel for politisk styrede skønmalerier.


Anderledes kan man ikke opfatte hovedpointerne i en hvidbog udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og netop præsenteret for videnskabsminister Helge Sander.Anledningen er en påtænkt revision af universitetsloven, som blev indført i 2003. Og selv om de seks forfattere fra det fine selskab talrige gange i løbet af de 80 sider understreger, at hvidbogen er skrevet med respekt for politikernes tanker og ønsker og uden generel utilfredshed med lovens intentioner, så er der tale om en sønderlemmende kritik af den reform, der skulle bringe dansk forskning i verdenseliten.Selskabet redegør for, at universitetsloven i praksis demotiverer forskerne og flytter forskningsfriheden væk fra den enkelte.


Det beskrives, hvorledes indførelsen af en stærkt hierarkisk organisationskultur med ensrettede kommandoveje og masser af kontrol- og måleforanstaltninger forvandler universiteterne til tunge bureaukratier, der arbejder som ministerier – hvor markant øgede forskningsbevillinger får universiteter til at konkurrere mod hinanden frem for at samarbejde og indvikles rundt i kasser og uigennemsigtige systemer, der kunne hive Kafka op af graven for at skrive en fortsættelse til Processen.Forskerne mener, at styring med hyrdebreve og totalstrategier, der ensretter adfærd på alle niveauer, får universiteterne til at ligne et akademisk Sovjetunionen.

I stedet tilbyder private og kommercielt drevne virksomheder videre rammer og egentlig forskerfrihed. Man får, hvad man måler. I en situation, hvor universitetslovens effekter accelerer i takt med at konkurrencen om universitetsmidlerne forøges – nu en tredjedel, i 2010 er det halvdelen, der skal konkurreres om – er det på tide at ændre kurs i en kompliceret situation, hvor politikere og forskere taler forbi hinanden, mens befolkningen er koblet af:


Skab rene linjer ved at trække sektorforskningen fri af universiteterne og send Rigsrevisionen på uanmeldt besøg på institutter for at sikre fornuftig brug af borgernes skattemidler. Eller mener vi virkelig at et politisk bureaukrati bringer os i den absolutte forskningselite?


Arne R. Steinmark 23.1.09


Kilde: http://ing.dk/artikel/95101-leder-danske-forskere-skaber-et-akademisk-sovjetunionen