januar 24, 2009

Forslag om obligatorisk morgensang i folkeskolen

Dansk Folkeparti har i dag stillet forslag om at indføre obligatorisk morgensang på samtlige danske folkeskoler. Uddannelsesordfører Martin Henriksen mener, at forslaget er et væsentligt element i en vellykket integration af indvandrere og efterkommere i det danske samfund.- Sange fra højskolesangbogen og salmebogen fortæller sammen historien om Danmark og danskheden. Det er en alternativ indgangsvinkel til at skabe fortrolighed med Danmark og det danske, og dermed vil morgensang i folkeskolen kunne medvirke til at styrke integrationen. Rent bortset herfra må vi desværre også konstatere, at mange danske unge ikke er fortrolige med den danske sangskat, og det er en skam, siger Martin Henriksen.


Martin Henriksen fæstner sig ved, at indførelse af morgensang vil bygge naturlig bro mellem flere forskellige fag i folkeskolen.


- Ud over at øge kendskabet til den danske sangskat og dermed dansk kulturhistorie, så vil morgensang også være en oplagt lejlighed til at etablere forbindelse mellem den de praktisk-musiske fag og fagene historie, dansk, samfundsfag og kristendomskundskab, påpeger Martin Henriksen.


Martin Henriksen påpeger også, at det i videst muligt omfang bør være op til den enkelte skole at bestemme, hvilke sange, der skal afsynges. Der er kun et krav. Sangene skal afsynges på dansk.


- Det er klart, at der skal være plads til både nye og gamle sange. Der skal være plads både til H.C. Andersen og Kim Larsen, slutter Martin Henriksen.

Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF Christiansborg, den 23. januar 2008/kkb