januar 09, 2009

Selvcensur på højskolen og i avisen


Jan Mølgaard, Vandværksbakken 74, Jyderup skrev nedenstående indlæg om Europahøjskolen
i JP 16.12.08 under overskriften "Vi har fået kulturberigelse nok":

Erik Boel

"Den danske folkehøjskole mistede sin betydning i løbet af 1960'erne i takt med bedre uddannelse af den almindelige befolkning og en stærk vækst i realindkomsten. De tomme lokaler blev indtaget af venstrefløjen, som fyldte dem med sang og dans og studier af Marx og Rifbjerg, indtil det blev tid til islam og bekæmpelse af racisme, og hvad (rektor) Erik Boel (JP 5/12) ellers kan tilbyde islamofobiske danskere med ubearbejdede fordomme.

Høj moral og stor viden kendetegner som bekendt muslimernes danske sympatisører - hvad enten de er ude på at opløse Danmark eller blot optræder som islams "nyttige idioter". Så Erik Boel ved sikkert godt, at de fleste danskere har fået nok af 20 års kulturberigelse - og altid har været imod den tidligere udlændingepolitik.

Den oplyste højskole- og verdensmand ved formentlig også, at der kan sættes tørre tal på konsekvenserne af indvandringen af muslimer. Og det er indvandrerlobbyens sædvanlige nonsens, når han påstår, at Danmark nu er et ”multikulturelt samfund". Et samfund er et fællesskab, og man kan ikke være fælles om både den ene og den anden kultur/livsform/religion. Vi hverken kan eller skal isolere os, men vi bør smække døren i for en primitiv ideologi, som er ensbetydende med både åndelig og materiel fattigdom og undertrykkelse, forfølgelse, lemlæstelse og aflivning af kvinder og anderledes tænkende eller troende. "

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som svar på denne mening i JP, sendtes nedenstående mening til JP til oplysning for de læsere, der måske ikke havde fornden kendskab til EU, Europahøjskolen m.m. Men JP tog ikke indlægget, og man forstår hvorfor:

Når Europahøjskolen er grundlagt på EU´s ideologi, er det klart, at den billiger EU´s projekter. (Erik Boels) udtalelser som at ”man følger med tiden” eller ”at man skal afspejle det omgivende samfund” er holdningsløse floskler. Hvor ville det have ført hen, hvis man havde brugt dem under besættelsen? Forstander Erik Boel tilhører ideologisk set samme kategori som besættelsestidens værnemagere: han flyder med og lever af det. Eftersom det var EU, som sluttede traktat med araberne om at tage imod masseindvandring fra de islamiske lande, arbejder Europahøjskolen – via multi”kultur” - for islamisering. Disse facts må ikke debatteres på Europahøjskolen.

På kurset ”Demokrati, Tak” i 2007 kom en deltager ind på dette emne og de såkaldte ”Bilderbergmøder”. De to journalister fra JyllandsPosten, som stod for kurset, afbrød straks enhver tale om dette og påstod ud i den blå luft, at alt var løgn, - skønt existensen af Bilderberg for længe siden er bevist og avisens journalist Rose selv har deltaget i et Bilderbergmøde.

Indsendt af Gertrud Johnsen, Kvarnaholm 1541, SE-28791 Strömsnäs, 150 ord