januar 11, 2009

EURABIA BRER SEG

Brev fra Norge:

Det er verdt å merke seg at snik-islamiseringen går sin skjeve gang nede på Kontinentet, og de politiske lederne folder hendene. I tyske tidsskrifter gjengis bilder fra offentlige kontorer, med teksten over inngangspartiet skrevet med arabiske bokstaver. Til og med åpningstidene er gjengitt med arabiske skrifttegn. Tallene og bokstavene er i og for seg dekorative, men det må oppfattes som nasjonalt ydmykende for befolkningen at inntrengerne i den grad får markere seg i sin nye koloni. Det er tydelig at man har gitt opp kravet om at nykommerne og deres avkom får lære seg landets språk, og for så vidt dets lover samt skikk og bruk.

Når får vi oppleve det samme i Norge? Det vil nok først skje i hovedstaden, som et nytt fremstøt for ”integrering”, noe ”ikke-diskriminerende” eller ”antirasistisk”, og vil etter hvert bre seg rundt til de mest innvandrerinfiserte tettstedene i kongeriket.
Så får vi spekulere over hva som blir det neste.
BJARNE DAHL
Bærum

Eurabia 060109
Sendt 6.1.09 til:
”Alle” norske aviser. De norske politiske parti. Nasjonale aktivister.