januar 08, 2009

Norske Kong Harald


Kongen feilinformerte om islam i sin nyttårstale
2. januar 2009

Kong Harald fortiet trusselen, som islam utgjør mot Norge i sin nyttårsale.
I sin nyttårstale sa Kong Harald følgende:
"FNs menneskerettighetserklæring er vi enige om på tvers av kulturer og landegrenser."

Dette uttalte Kongen til tross for at han visste, eller burde ha visst, at islamske stater krever at menneskerettighetene må underlegges sharia. Så sent som i 1995 ble dette stadfestet i den såkalte Kairoerklæringen, der 45 muslimske land slo fast at islamske lover er overordnet FNs menneskerettighetserklæring.

"Det bekymrer meg at mennesker i vårt eget land fremdeles blir forskjellsbehandlet på grunn av hudfarge. Vi opplever det i arbeidslivet, på boligmarkedet og i møte med det offrentlige", lød det videre i talen.
Feil igjen. Det finnes nesten ikke rasistiske holdninger i det norske folk. De negative utslagene skyldes muslimer som krever særrettigheter og respekt for en religiøs og politisk ukultur som er i strid med norsk lovgivning, menneskerettighetene og alminnelig folkeskikk. Dessverre tar verken Kongen eller politikerne et oppgjør med "de islamske verdier" - til tross for at disse "verdiene" på sikt vil påføre land og folk de aller største ulykker.
Les Kongens nyttårstale 2008 i sin helhet i Adresseavisa.
Hør Kongens nyttårtale 2008 i sin helhet hos NRK.

Arne Tumyr Leder av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
http://www.sian.no/