oktober 09, 2015

Uden et skud

Bassam Tawil fra Gatestone Institute skrev:
"Islam Will Conquer Europe Without Firing a Shot"
"Islam vil erobre Europa uden at affyre et skud"
af Bassam Tawil  •  7. Oktober 2015

Ryster du på hovedet? siger du: Vrøvl?
Det skulde du ikke gøre. Det er en ældgammel strategi, som har været omtalt og forklaret ikke bare inden for staters officielle forsvar, men - som i Schweiz - også i en husomdelt pjece, samt naturligvis om og om igen på internettet gennem politiske partier og organisationer og ad privat vej.

Den berømte kinesiske general Sun Tsu skrev i sit værk om krigskunst: ”At vinde 100 sejre i 100 slag er ikke højdepunktet af dygtighed. At undertvinge fjenden uden kamp er højdepunktet af dygtighed”. I vor tid er denne strategi blevet brugt med glimrende succes af kommunisterne. Mens borgerfløjen og socialdemokraterne indbildte sig selv og andre, at kommunismen ikke , længere havde den ringeste chance, gjorde kommunisterne fremskridt med små erobringer lige for næsen af alle vore velvillige demokratiske politikere. Jo ubetydeligere og utydeligere tiltaget var, jo bedre lykkedes det, langsomt, snigende, gerne med et venligt smil....  Der er talrige exempler.

"Sun Tsu-fronten" har ingen skyttegrave og våbenraslen. Omgivelserne er åbne og fredelige.
Tillidsvækkende kunde man sige. Men målsætninger er der. "De kommunistiske langtidsmål"
kaldes de. De er IKKE beregnet  til kommunisterne i Sovjet eller i Kina eller i Nordvietnam.
De er beregnet til de marxister, der er i DIT parlamentariske folkestyre her i Vesten.


Brugbare metoder og retningslinjer til infiltrering i foreninger, fagforbund, skoler, sportsklubber, ja,hvad som helst, og undergravning af din stilfærdige hverdag ved at belære dine børn om  - ja, igen hvad som helst uden din billigelse. Du bliver ikke spugt. Du er hægtet fra!

Efter at denne taktik har været impodet gennem 40-50 år, fortsætter samme SUN TSU-strategi nu under islam. Også de med små umærkelige tiltag ad gangen. Lille Lise kan ikke få leverpostejmad i børnehavn (nå ja, hvad gør det?).  Lille LIse må ikke tale med Peter (nåh, så må hun lege med en anden) -- små skridt frem - og små baglæns.
De har gnavet vores kulturelle rødder over!