oktober 08, 2015

Grov manipulering med retsvæsenet


Menneskerettigheder redder (topkriminelle) Levakovic fra udvisning – Saudisk prins leder FN’s Menneskerettighedsråd - selvom Saudiarabien mig bekendt ikke har ratificeret FN's menneskerettigheder

Fra Uriasposten:

Tirsdag omstødte Østre Landsret udvisningsdommen over kroatiske Gimi Levakovic, der ifølge Ekstra Bladet er dømt 26 gange for alt fra “tricktyverier mod ældre til afpresning og trusler”. Den kriminelle sigøjner har børn, og det ville overtræde menneskerettighederne at udvise ham til sit hjemland.
Den nye formand for FN’s Menneskerettighedsråd (HRC) kommer paradoksalt nok fra Saudi-Arabien, et land hvor man henretter folk for forseelser der i Danmark nemt kunne være offentligt støttet. Fra The Independent – Anger after Saudi Arabia ‘chosen to head key UN human rights panel’.
“UN Watch, an independent campaigning NGO, has discovered that Mr Trad, Saudi Arabia’s ambassador at the UN in Geneva, has been elected as chair of a panel of independent experts on the UN Human Rights Council.
As head of a five-strong group of diplomats, the influential role would give Mr Trad the power to select applicants from around the world for scores of expert roles in countries where the UN has a mandate on human rights.
Such experts are often described as the ‘crown jewels’ of the HRC, according to UN Watch, which has obtained official UN documents, dated 17 September, confirming the appointment. …
The HRC, the UN body responsible for promoting human rights around the world, has long been the subject of criticism for granting membership to countries with dubious human rights records. As well as Saudi Arabia, current members include China, Qatar, Russia and Venezuela.”
(Dansk FN-topchef og Saudi-Arabiske Faisal bin Hassan Trad, ny leder af FN’s Menneskerettighedsråd)

____________________________________________________________________________

Fra Mogens Camre 7. okt. 2015:

Østre Landsret ændrede i går byrettens dom om udvisning af den berygtede gangster Gimi Levakovic, således at han af humanitære grunde ikke skal udvises efter udstået fængselsstraf.
Det har fået mange borgere og flere politikere til stærkt at kritisere Østre Landsrets dom, som blev afsagt med dommerstemmerne 3-3. Det er let at forstå kritikken af, at Levakovic får lov at blive i Danmark, men det ser ud til, at mange ikke er klar over, at hverken regering eller Folketing bestemmer over domstolene. Jo, siger man, Folketinget lovgiver og domstolene skal dømme efter lovene. Ak ja, der var engang - men danske domstole følger ikke Folketingets love i alle afgørelser, for politikerne har afgivet retten til at bestemme over en række meget centrale spørgsmål til Europarådet, EU og FN.

Det kan godt være, at Østre Landsret gerne ville udvise Levakovic, men dommerne tør ikke risikere, at deres dom bliver underkendt ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Derfor dømmer de netop som sket her.
Hvis politikerne vil ændre på det forhold, hjælper det ikke at skælde ud på Østre Landsret. Der er kun et at gøre, nemlig at opsige Danmarks tilslutning til den gamle konvention - den er fra 1950 - og helt ude af trit med virkeligheden i dag. Man kan også meddele Europarådet og domstolen, at Danmark opsiger bestemte dele af konventionen og således ikke giver adgang til at indklage alle domme for denne domstol.


Tilsvarende kan siges om hele striden om asyl til gud og hver mand, som kan finde på en troværdig historie til at begrunde en ansøgning. Politikerne kæmper med at indføre forskellige stramninger, man nedsætter den rundhåndede økonomiske støtte, man giver tidsbegrænsede opholdstilladelser, man anbringer folk i Sandholmlejren og på tålt ophold osv., altsammen usikre og besværlige metoder til at bremse asylstrømmen. Man glemmer, at Danmark har en suveræn ret efter den danske grundlov til at bestemme, hvem, der skal bo i Danmark og på hvilke vilkår. FN's flygtningekonvention fra 1951 er aldrig tænkt som det juridiske grundlag for at ændre hele Danmarks befolkningssammensætning ved at skabe et multietnisk samfund, som i stigende grad bliver et opsplittet samfund med to uforenelige kulturer. Men sådan fortolkes konventionen og det er hovedproblemet.


FN-konventionen må opsiges for at komme videre. Intet land er forpligtet til at ødelægge sig selv, sådan som Sverige og Tyskland er i færd med og som vi også gradvis gør. Der er i en række tilbagestående diktaturlande en stærk interesse i at invadere Europa. Herskerne vil gerne af med deres befolkningsoverskud og nogle tror direkte, at de kan erobre et forsvarsløst Europa gennem masseindvandring. Millioner af mennesker i fejlslagne lande vil af gode grunde hellere leve som klienter i Europa end prøve at udvikle deres egne lande.

Det er Europas altoverskyggende problem, at de europæiske lande er verdens mest vellykkede stater men de er uhyggeligt tæt på en række af verdens mest mislykkede stater. Da de sidste er mere folkerige og har eksplosivt voksende befolkninger, er risikoen klart, at de mislykkede stater indvandrer i de vellykkede og ødelægger dem indefra. Derfor må Europa sikre sine grænser og det forudsætter opsigelse af flygtningekonventionen. Europas indsats må bestå i at påvirke de fejlslagne lande til at ændre kultur og politik - der er ingen anden vej, og de skal ville det selv.
Opsigelse af konventioner gøres af politikerne til noget nærmest umuligt, for konventionerne fremstilles som hellige og ubrydelige. Det er helt grundløst, hvert land er forpligtet til først og fremmest at tage vare på sine egne borgere og i Europa er det sådan, at konventionerne i en lang række tilfælde skader europæerne.