oktober 19, 2015

De spiller dulgt og kynisk med verdens stater


Byt moderens ord "psykopater" ud med verdens umådelige rige finansmænd, som ejer midler og muligheder i en størrelsesorden, vi almindelige danskere overhovedet ikke kan fatte.

Ordvexlingen ligner det, Gary Allan forsøgte at fortælle os i sin bog "None dare call it conspiracy" : - at verdens hovedrige finansmænd ved at agere på begge sider af et jerntæppe eller uldtæppe kunde tjene umådelige penge på kampe, katastrofer, konflikter, krige i eller mellem befolkninger. Gennem deres rigdomme og netværk kan de styre hele nyhedsformidlingen i verden, nu via it-teknik lettere end nogensinde og samtidigt kan de skabe sig selv et strålende godt renommè ved at støtte enorme humanistiske projekter, forskninger og opfindelser. Disse gaver til menneskeheden vil uden videre være et solidt forsvar at gemme sig bag, for hvem skulde tro, at så ejegode mennesker kan handle koldt og kynisk og sætte verden i brand for at vinde magt og fordele?

Finansmændene kan sidde og kikke på jordkloden som på et brædtspil og regne ud, hvilke brikker der må ofres for at gøre næste skridt. De kan lege med brikkerne, true og narre. De kan lade skarer rykke frem og rydde alt, så det står åbent til indmarch. De kan lamme med trusler og feje dem til side igen, hvis det passer bedre.

Sigtede Gary Allan med sine antydninger til nogen slags Bilderberg? Beviser? Skulde nogen komme på nært hold af beviser, vilde munden snart blive lukket på vedkommende på en eller anden måde.
Det kan altså kun blive til iagttagelser, ubesvarede spørgsmål og indicier,

Hvad var det for vigtige hemmeligheder, som David Rockefeller krævede fuldkommen tavshed om i fyrretyve år i organisationen Bilderberg? Og hvad var det han takkede for i 1991: "Vi er taknemlige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers vilde det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden."

http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html

Bilderberg og nu senest bogen om magtens elite, hvor magt ikke mindst udgøres af netværk, peger mange politiske beslutmingerr og handlinger på Gary Allens teori.