oktober 27, 2015

Ebbe Vig mail@lilliput-information.com

18.29 (for 2 timer siden)
til Ebbe
Hejsa Sverige
Vi fik oplyst rigtig mange gange i de danske medier på ekonomisk bistånd (i nyhederne) i går aftes, at tilstrømningen til Sverige kan komme til at koste 60 mia. kr. til næste år.
Sverige har omkring 30% indvandrere og deres børn (officielt 26,6% ved udgangen af 2011). 17. september 2012 kunne vi læse: Udregninger som Sveriges kommuner og Landsting, SKL, (svarende til den danske Kommunernes Landsforening) har gjort viser, at Sverige som nation ‘behøver’ en nettoindvandring på i gennemsnit 350.000 personer pr. år frem til år 2035. D.v.s. en 10-dobling af indvandringen pr. år. Det ville uden fødte og døde sige 8.050.000 flere til en folkmängde på 9.596.436 pr. 1. januar 2013. Sverige er kørt økonomisk ned længe forinden, men ellers må man sige et komfortabelt svensk mindretal skal der til, forstås.
Altså officielt 26,6% af folketallet ved udgangen 2011. Med et folketal ganske vist et år senere (2013) på 9.596.436 bliver det til:
60.000.000.000/0,266*9.596.496 = pr. individ i gennemsnit 23.505 sv. kr. pr. år
Jeg har skrevet: “Det ville altså havde været lidt morsomt, hvis det ikke var reelt udslettende, det der sker”.
Vänliga Hälsninger