oktober 08, 2015

Internet kan være farligt

Det svenske "Red Barnet" - "Rädda Barnet" - er i gang med en landsdækkende kampagne. De synes med god grund, at det er på tide, at nogen tager fat på det triste emne, at børn - specielt piger i puberteten - via internettet kommer i kontakt med mænd, hvis hensigter ikke er af det gode. Ansvarsløse mænd lokker dem til ting, som børnene ikke formår at vurdere, men som kan føre til skrækkelige hændelser, hvad man desværre altfor ofte har måttet konstatere - i værste fald endog til selvmord.


"Rädda  Barnet" har derfor nu udgivet en håndbog med titlen "nättsmart" (netsmart) med tips og råd for at forebygge sexuelle overgreb mod børn via internettet. Tanken er, at bogen skal hjælpe voksne at vejlede børn på internettet og tale med dem om de risici, der findes. "Rädda Barnet"s talsmand, psykolog Maria Schillaci, synes, at forældre skal være med deres barn på nettet ligesom de er med til fodboldstræningen. Det lyder godt, men vor tids forældre har jo kun meget lidt tid til deres børn, idet samfundsstrukturen uheldigvis blev sådan efter sidste krig, at så at sige alle skulde ud på arbejdsmarkedet og børneopdragelse måtte overlades til andre.

"Rädda Barnet"s  håndbog og kampagne lyder som et udmærket initiativ, som forhåbentlig kan  få svenskerne til at vågne op og sætte sig ind i, hvor skrækkeligt det kan gå deres børn i det sex-uføre,som de myndighederne åbenbart holder hånden over.
Problemet er så stort, at man ikke kan se skoven for bar tråer! Sverige blev gennemsexualiseret ved tidligere kampagner og "fyrtiotalisternes sex.revolution" og synes at være en slags avant-garde for Europa. Man oprettede to sex foreninger
:
RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning,

Begge har tiltaget sig uhyre megen magt. RFSL fik foden indenfor i den svenske regering og opnåede - trods årelang modstand - observatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL ikke bare dyrke samfundsnedbrydning på hjemmeplan, men kan som "experter" påvirke beslutninger i alverdens lande om menneskeretttigheds- og sundhedsspørgsmål angående sex. De viser fotos af "homosexuelle småbørn", går ind for at lære småbørn sexlege og for at gøre drenge til piger og omvendt.
Måske (?) kan det have været RFSL's indflydelse som gjorde, at Lissabontraktaten 2007 i forhold til tidligere EU-.traktater ændrede holdning til pædofili. Pædofili - sexmisbrug af børn - er alment anset for en  helt uanstændig forbrydelse i Vestens lande, men i Lissabontraktaten åbnede man lidt for muligheden af en kommende lovændring på dette felt. Måske anså man det for nødvendigt venligt at imødkomme den "kultur", som nu vælter ind over os og kræver at vi accepterer deres pædofili.

EU synes positiv indstillet hertil og forlanger obligatorisk sexundervisning i alle former - også de perverse - for småbørn.

Det vil sige at "Rädda Barnet" med sin aktuelle kampanje i virkeligheden står over for en langt langt større opgave end de sikkert har gjort sig klart, men vi må håbe, at de holder ud og lykkes med indsatsen.