oktober 06, 2015

Overgreb på jøder i EU

- skriver Berlingerens Bent Winther 5.10.15 og refererer til en
rapport om "Antisemitisme" fra EUs Agentur for Fundamentale Rettigheder, FRA, der har indsamlet alle tilgængelige oplysninger fra de 28 EU-lande. Og ikke siden agenturet i 2004 begyndte at indsamle informationer om hadforbrydelser begået mod jøder i Europa, har det målt så markant en stigning som i 2014.

Som alle ved går dette emne tilbage til tidernes morgen og synes aldrig at ville slutte. Skal man virkelig sætte sig ind i emnet, kræver det ikke bare utrolig masse tid, men kilderne til alle oplysningerne pro et contra i dette uhyre følsomme emne kan vise sig falske, fulde af løgn, upræcise, manipulerede etc. selv hos ærligt-stræbende forskere. Det kan ikke være andet og derfor holder jeg mig væk fra enhver bedømmelse af rapportresultater om antisemitisme og lignende politiserede emner.
              Abraham i Mamrelund - relief på den svenske Gustavskyrka i København

-  Derimod vil jeg spørge: Er EU og EU's agentur for fundamentale rettigheder, FRA, uvildige "indsamlere af oplysninger" og forskere?
Med al den snak og propaganda, der har været i århundreder - for ikke at sige i årtusinder - må det næsten være umuligt at finde videnskabelige forskere, der har undgået følelsemæssige påvirkninger i den ene eller i den anden retning.

Hvordan var det med EU's "forskningsrapport" i 2004?:
EUMC besluttede under ledelse af den østtyske Beate Winkler i 2002, at de vilde undersøge, hvordan det stod til med antisemitismen i EU.  De engagerede forskere ved universitetet i Berlin til opgaven, og i 2003 forelå en rapport på 112 sider om emnet!
Resultatet viste, at den voxende antisemitisme først og fremmest stammede fra islamiske miljøer, hvilket så at sige alle vidste eller fornemmede - undtagen EU. Hvad havde det venstrevredne personale i EUMC forestillet sig? Nynazister? Så man kunde få en ny anledning til opstramning af EU's censur og kontrol med såkaldte højreorienterede partier i Europa.

Det blev en meget alvorlig og afslørende skandale for EUMC !
Beate Winkler, havde tidligere sagt, at antisemitismen steg i Europa, særligt i Sverige, Frankrig, Tyskland og Holland, men nu stoppede hun hurtigt rapporten ned i skuffen, og erklærede, at perioden, som rapporten omhandlede, havde været for kort. Bare to måneder (maj og juni 2003). Siden sagde hun, at rapporten fagligt set ikke var god nok (november 2003).

Men så let klarede hun ikke frisag* (se note):
Der rejste sig højlydte protester over sagen og hendes hemmeligholdelse af rapporten fra alle sider og krav om offentliggørelse 2004. Også fra Ole Espersen, som på Danmarks vegne var med i EUMC (- og åbenbart havde behov for at vaske hænder (?)).
Derefter hørte man ikke meget mere til Beate Winkler.


*)  Jyllands-Posten Offentliggjort 18. december 2005 22:30:

Ny uro om EU’s racisme-center
Af JENS GRUND og CHR. THYE-PETERSEN
Det omstridte center for overvågning af racisme og fremmedhad (EUMC) i Wien udsættes for skarp kritik af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet.
Han har i 2005 deltaget i møderne i centrets bestyrelse som suppleant og finder racismecentrets arbejde så uvidenskabeligt, at han som den eneste i bestyrelsen har stemt imod at offentliggøre årsberetningen for 2005.
Mads Bryde Andersen er udpeget af den danske regering, og i et brev til integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) redegør han for sin kritik.

Aktindsigt
Morgenavisen Jyllands-Posten har fået aktindsigt i brevet, hvori centret klandres for, at det ”arbejder i blinde”, fordi det ikke har en fast definition af de følsomme begreber, som er grundlag for centrets arbejde: Racisme og fremmedhad.