oktober 15, 2015

Kernen i det hele


Varför taler media alltid och enbart om problem var invandrarna ska bo, vad de kostar i välfärd och problemen på arbetsmarknaden mm, när det helt stora problem är att där finns så många muslimer blandt dem.
Européerna var så kloka för knapp 1000 år sedan att de vidste de skulle bekämpa islam så länge de kunde.


Varför skulle de det ??    Jo,  därför att muslimerna själv säger att de har rätt till vårt land och de vill döda alla som inte konvertera till islam.  Att inte alla dagens muslimer säger de vill det, bortförklarar inte att det ligger i det de kalder sin religion. Det är ledarna som styr vad de gör.
Inte alla nazister var onda, men ideologien nazismen liksom ideologien islam är ond.
Om 30 år är de i flertal här och med hjälp av våra demokratilagar kommer de att införa sharialagar mm utan större problem.
Detta är problemet med massinvandringen i dag. Vi begår självmord med hjälp av våra egna tåbeliga människorättigheter och påstående att vi alla har samma värde. Kravet på PK (Politisk Korrekthet) dödar hela den västliga kulturen.


För oss alla här i landet är naturligtvis familjen, naboen och samma nation mycket mera värd än alla andra.
För vår Herre är det något annat, som inte borde påverka dagens politik.


Niels Nannestad

Se den korte avis:

http://denkorteavis.dk/2015/en-rystende-ny-meningsmaling-tyder-pa-at-et-stort-flertal-af-danske-muslimer-onsker-en-islamisk-stat/