oktober 29, 2015

Store fortjenester forude siger SVT's nyheder


I tirsdags braldrede de svenske TV nyheder  glædesstrålende op om de fantastiske indtægter, man kunde få ved at udleje sit hus til midlertidigt asylcenter o.l.

Bert Karlsson, - som alle svenskere kender fra det borgerlige samarbejde med Jan Wachtmeister i forsøget på at få et nyt parti, "Ny demokrati", på benene i 1990'erne, -  kom på skærmen for at bekræfte nyhedernes glade budskab, at der var store summer at tjene!

Det er jo ikke ualmindeligt at folk, der sigter på store fortjenester, er blottet for idealistiske tanker som f.ex. fædreland. Under første verdenskrig var der dem, der tjente på madleverancer til hærene og fik tilnavnet "Gullaschbaroner". Under anden Verdenskrig fik vi i Danmark "værnemagere" - (ordet udledt af det tyske Wehrmacht) - folk som uden skrupler tjente penge på den tyske besættelse, og nu opstår der vel snart et nyt ord i Sverige for dem, der lever stort på "ensomt kommende børn", der har både kærester og skæg.

Det er lidt svært at tyde teksten: Bert Karlsson engagement i flyktingfrågan

Mot !

For !

                                                                             Då skiter jag i det: