oktober 27, 2015

Hvad mener hun?


For nogen tid siden kaldte man i Sverige sammen til en opsang til befolkningen
(Spydpigen 14. okt. 2015). Problemet med indvandringen skulde løses, og man
burde blive enige allesammen. Man måtte tage ved lære af Sveriges historie.

Historiker Ingrid Lomfors holdt lektion for os, og man indskærpede alle, at de
måtte høre intenst og godt efter for at forstå meningen bag ordene.
Jeg forstod, at det nok vilde dreje sig om de sædvanlige påstande:
at "vi er alle indvandrere" og at "der ikke er nogen svensk kultur", - og det
gjorde det. Jeg lod dem ligge og angreb i stedet hendes tale som renhåret
propaganda, som vi alle skulde hoppe på. Sveriges historie set i en eensidig
vinkel uden den alsidighed som er alfa og omega i al forskning. Og i øvrigt var
Sveriges historie jo slet ikke begyndt!!!

Jeg har efterfølgende set, at kritikken af Lomfors's tale som forventet faldt over
de to ovennævnte forslidte påstande. Det har i årevis interesseret mig, hvordan
man kan formulere sproget og sige noget som er dobbelttydigt. Det anvendes
nemlig meget i politik. Se nu på de to sætninger:
at "vi alle er indvandrere" og at "der ikke er nogen svensk kultur".
Lomfors siger ikke en pind om, i hvilken tidsalder "vi" indvandrede. Men
sætningen må anses for korrekt, hvis hun sigter til den tid, hvor den indlandsisen,
der lå ned over Skandinavien, begyndte at smelte og klimaet blev mildere. På
et eller andet tidspunkt kom så de første jægere strejfende ind i det territorium,
som skulde blive til Sverige langt, langt senere. Med sådan fantasi kan udtalelsen
være rigtig og kan næppe modbevises.

Den næste sætning handler ikke om. at vi ikke har nogen kultur. Den handler om,
 at vi ikke har nogen svensk kultur, altså udelukkende svensk. Nej, naturligvis
 ikke, for vi lærer alle af hinandens kulturer, hvis der er noget at hente. Vi
optager ting og afgiver ting og omformer ting. Og det er svært at finde ud af
hvilke individer, grupper eller befolkninger, der har bidraget med hvad.
Kulturers vandringer rundt på kloden kan være uhyre interessant som
videnskabelig forskning, men desværre er der i vore tider meget, der giver
sig ud for at være "forskning" uden at være det.

Kære svenskere, hæng jer ikke i Lomfors's politiserende snak. Det er vrøvl.