oktober 13, 2015

Råddenskab i FN


På tale om en zigøjner-storforbryders frikendelse for udvisning af Danmark fornylig afsløredes
en grov manipilering i FN med menneskerettighederne og retsvæsenet.

I Kulturkrigen kan alt bruges. De øvede vinder over de uøvede i denne specielle krigskunst.

Som vi ofte har hørt er FN mere eller mindre styret af de islamiske lande og dermed af deres retsvæsen, opfattelse og moral.

“UN Watch, an independent campaigning NGO, has discovered that Mr Trad, Saudi Arabia’s ambassador at the UN in Geneva, has been elected as chair of a panel of independent experts on the UN Human Rights Council. As head of a five-strong group of diplomats, the influential role would give Mr Trad the power to select applicants from around the world for scores of expert roles in countries where the UN has a mandate on human rights."Læs også Mogens Camres kommentar 7.10.2015 - på Spydpigen 8. oktober


Det er altså virkeligheden i De forenede Nationer.  R Å D D E N S K A B.   K O R R U P T I O N.


Saudiarabien er leder for Menneskerettighederne i FN

Verdenshykleriet om fatter også pavestolen   1.10.15  skriver en italiensk blog

Paven har kæmpet for at omstøde en dødsdom over en kvinde, som i 1997 myrdede sin mand i den amerikanske stat Georgia, for at leve med sin elsker,  men paven bekymrer sig ikke det mindste om, at FN's menneskerettigheder nu styres af Saudiarabien, som NB ikke huser mindste respekt for disse menneskerettigheder. Man har afsagt henved 90 dødsdomme i Saudiarabien i begyndelsen af dette år og i øvrigt nærer man den største foragt for kvinder. Paven glemmer tilmed forfølgelserne af de religiøse minoriteter, som bor i deres land. Ja, glemmer tilmed med hvilken grusomhed disse dødsdomme udføres - f.ex. som korsfæstelse eller stening.

Hvordan hænger det sammen, at paven i overdreven grad interesserer sig for en amerikansk morder, men ikke siger eet ord til forsvar for de forfulgte kristne, de slavegjorte og de nedslagtede i de muslimske lande? Det er ikke alene uforklarligt, men er resultatet af et tydeligt hykleri, som denne pave spenderer på verdenen med smukke ord og gode budskaber, som i virkeligheden aldrig kommer til handlinger.

Og når de aldrig kommer til handlinger kan ingen være i  tvivl om at ordene, der hverken koster penge eller opofrelse, bare er hykleriske.
Hvordan er det muligt, at folk ikke kan forstå, hvor falsk denne pave er? Jeg begriber det ikke, medmindre TV og de andre massemedier i den grad  har vænnet publikum til løgnehistorier, at disse ikke længere kan skelne mellem sandt og falskt.

Kilde: redaktionen af bloggen "Lisistrata" 1. oktober 2015. Oversat af Gertrud Galster