oktober 28, 2015

Dobbelttydigheder er et våben

Stor tak til Snaphanen for videoen og den indsats, som den dermed har gjort.
Det er dybt tragisk at mange voksne ikke synes at have forstået, hvor vigtigt det er med opdragelsen. Det fremgår ofte af læserindlæg og kommentarer, at mange tror, at forældre har samme status som før Anden Verdenskrig. Det har de ikke! Hverken i praxis eller i lovene. De føder børnene og giver dem kost og logi, men opdragelsen er allerede for 40 år siden så godt som helt overtaget af det sociale gennem pædagoger, skolepsykologer og politikere. Forældremyndigheden er skrumpet ind, så som man udtrykte ønske om fra rød side i 1969 (og i virkeligheden meget tidligere). 

Gertrud
Ifølge en artikel i Göteborg Expressen om søndagens-mindestund i Trollhâttan er det det samme tegn, som nogle mænd på billedet gør med en strakt pegefinder til ære for IS Kalifatet.

Hvor er vi så henne?