oktober 14, 2015

Indvandring før og nu

Angående en brandtale til det svenske Kongehus, regeringen og folket.


Sverige har ikke haft megen indvandring, rimeligvis var dets geografiske beliggenhed ikke så attraktivt. Derimod har de med deres egne krige, sendt folk på flugt fra hus og hjem. Deres erobring af Skånelandene fra Danmark var en meget barsk og brutal historie, som på visse punkter kan minde om den barbariske fremfærd, som ISIS lægger for dagen i dag.
Men lad os nu glemme det....

Jeg gik (på computeren) til det møde, man havde ordnet for at sige os en sandt ord!
En brandtale af historikeren Ingrid Lomfors til svenskerne for at vi tilsammen kunde tale sammen. Og jeg gjorde som der blev sagt: jeg lyttede intenst, og mit kendskab til Sveriges historie, gjorde ikke oprør...  Men Sveriges historie i korte træk var propaganda!  En art propaganda, som jeg har haft god tid til at studere gennem 40-50 år. Propaganda som ikke er påtrængende, men gemmes i den kendsgerning, at begrebet "alsidighed" ikke får plads, og netop alsidighed kræves, hvis man skal undgå en eensidig påvirkning af publikum. Altså propaganda. Alsidighed er af samme grund et krav til vore biblioteker, selvom de har svært ved at overholde det.

Hvad manglede der da i foredraget set ud fra alsidighedsprincippet?
Man bure måske have fået to ord om Anden Verdenskrig.  jøder reddedes over Øresund, men også ulykkelige russiske og baltiske flygtninge kom fra øst, som af den svenske stat blev udleveret til Sovjet i 1946...

Men først og fremmest manglede der en forklaring på den enorme forskel der var mellem indvandring på 17-1800-tallet og den aktuelle. De der, kom dengang var fra et kulturområde meget nær på Sverige, nemlig fra et Europa, som stort set var baseret på kristendommen. De var altså inden for samme kulturkreds og havde dermed vigtigt fælles åndeligt gods. Dertil kom at indvandrere dengang kom uden forventning om at skulle behandles som i en børnehave, forsørges og pyldres om, men var indstillet på at slå sig igennem og klare sig med sin egen dygtighed og kundskab, ligesom Oscar og Kristina, da de søgte til Amerika. De vilde integreres for at komme fremad i det nye land, og det gjaldt at få børnene tilpasset de nye forhold.

De, der kommer i dag, kommer fra den 3. verden med hel anden kulturbaggrund end europeernes. Ja, tilmed med en kultur, som er i direkte modstrid med den svenske og ofte med et dybt had til alt og alle, hvad der hører Sverige og demokratiske lande til. Og det er meget svært at håndtere.