oktober 24, 2015

I Krigens Hus


Sverige har ofte - over for andre nationer - vigtet sig af, at de ikke har haft krig i over 200 år. Javel, til lykke med det! Det skyldes for en stor del deres geografiske position. Hvorfor have besvær med Sverige, når man kan erobre Danmark og Norge og dermed lukke Sverige inde og tvinge dem til at gøre som man ønsker, - på trods af deres neutralitetserklæring?

Nåh, lad os ikke tale om det. Store stater tvinger mindre stater. Sådan er det jo bare! Og FN er blevet islamiseret.

Men uden krig i 200 år har svenskerne åbenbart heller ikke lært noget om krig.  Og deres politikere  har ikke gjort, hvad de skulde: nemlig sat sig grundigt ind i, hvem vor tids potentiale fjende kunde være, hvorfor og hvordan ? og studeret hans grundlag. Muhammedanerne har ikke lagt skjul på, at de skulde erobre Europa "med deres koners tykke maver" - et langtidsprojekt på 5-6 decennier.
Nu er vi så pludselig her. Et land i kaos. Nu brøler disse  politikere, som svigtede deres opgave og land... et  skingert "Hjæ-æ-ælp!" ud i æteren til Bryssel: "EU-u-u H..Hjä..ä  älp -"  "Vi kræver en omfordeling" - "EU - hjælp!!!"   "De andre EU-stater..."  "Alle Kommuner"

Sverige har ført an i Norden og ført både sig selv og sine nordiske naboer ud i et bundløst uføre. Naboerne har chockeret advaret og peget på konsekvenserne, men har ikke kunnet gøre noget, - gjorde i hvert fald ingenting! De bliver revet med i faldet.