marts 27, 2008

Sarkozys grin


Sarkozys storgrin slår imod mig fra avisens side og generer mig rent psykisk langt ind i sjælen. Hvorfor griner han? En sjofel vits? Havde det endda bare været det!

Næh, han griner dig og mig og alle befolkningerne i EU lige op i ansigtet. Triumferende! Nu efter 12 års hele og halve løgne og fortielser er vi ved at være dér, hvor EU-politikerne havde planlagt det ved Barcelonaprocessen 1995, for ikke at sige tidligere - ved den europæiske-arabiske dialog i 1978. Ja, man kunne naturligvis nævne endnu tidligere tiltag, gjort af verdens storkapital. Den, som uafhængigt af folkeslags undertrykkelse, konflikter, krige etc. forstår at skovle penge ind på enhver situation.

Føj for den l...!

Sarkozys grin er et satans grin!

”EU danner Middelhavsunion” lyder overskriften, og artiklen er objektiv og nøgtern. Den fortæller, at top-EU-politikerne fornylig ved et møde er blevet enige om, at EU og Middelhavsstaterne slutter sig sammen i en fælles union, idet EU overtager det arbejde, som Barcelonaprocessen har stået for siden aftalen herom i 1995. Skal det lyde som to uafhængige instanser: EU og Barcelonaprocessen – for at stikke folk blår i øjnene? Barcelonaprojektet var og er et EU-projekt.

EU-politikerne løj og hånede dem, som afslørede planerne om et Eurabia, en sammenslagning af Europa og Mellemøsten og de nordafrikanske stater. Nu er den her. Den 13. juli dette år skal det hidtil – så vidt muligt – hemmeligholdte projekt officielt vedtages ved et EU-topmøde i Paris – dagen før Bastilledagen!

Derfor griner Sarkozy!


Kilde: Världen idag 26.3.08