marts 04, 2008

Giv dem bank!

Alliancen mellem Islam og den globale bankverden er nu nået til Nordjylland. Nordjyske Sparekasser indfører Sharia-banklån, Amanah Kredit.
Hobro Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel, Sparekassen Farsø og Den jyske Sparekasse underlægger sig den islamiske Sharialov, og underkaster sig dermed beredvilligt islam som ”dhimmier”. (Dette arabiske ord betegner de underkuede ikke-muslimske personer og folkeslag, der lever en underordnet tilværelse med begrænsede rettigheder i islamiske lande)

Nordjyske Sparekasser giver lån efter muslimsk sharia: RENTEFRIT finansieres boliger, (forbrugslån er ikke på tale!), så ”troende kunder”, læs: muslimer, undgår konflikt med religionen. Islam accepterer ikke, at ”troende” betaler eller opkræver renter. Det problem klarer ovennævnte Sparekasser med forretningsmæssig behændighed med Amanah Kredit konstruktionen.

Den islamiske konflikt med renter, bunder i de muslimske begreber, rent og urent, halal og harem. ”De vantros” penge er urene, fordi de fremkommer ved urene erhverv, f, eks. svineavl og bryggerier, og i det hele taget ”de vantros” politisk økonomiske systemer - undtaget sociallovene.

Nogen vil sikkert spørge: Nå, og hvad så? Andre med mangel på tilstrækkelig viden om islams væsen og mål, samt islam-venner, vil naturligvis sige: ja, bankerne skal selvsagt indrette sig efter islamisk lov, så muslimerne kan købe danskernes huse. Det modsatte vil ikke komme på tale. Muslimer frigiver aldrig erhvervet ejendom. Skulle de miste det i krig, skal det generobres.

Den i årevis fremadskridende islamisering af Danmark og det øvrige Europa - der er kontrolleret og styret ovenfra - er nu ved at nå sit endemål ved at åbne op for yderligere overtagelse af vores land gennem ejendomsbesiddelse. Bag det tiltag, der nu tager form i Nordjylland, står store internationale politiske kræfter. Det kommer til udtryk på bloggen euro-med.dk: Globalister bag Sharia-bankvæsen. Shariabankfolk mødtes i London d. 25. januar 2008.

Hvorfor kommer optakten til den største katastrofe nogensinde for vort land (dets tilintetgørelse) fra nogle sparekasser i Nordjylland? At det skulle være en tilfældighed, er udelukket. En antagelse kan være, at et forholdsvis tyndt befolket Nordjylland med relative lave huspriser - en lidt ubemærket tilsidesat landsdel - er velegnet til et begyndende eksperiment, der hurtigt kan udvikle sig til ”et nyt Kosovo” og brede sig til de øvrige dele af landet ikke mindst som følge af en afmatning i boligsalg og eventuelle konkurser som følge af økonomisk regression.

Er alle danske virksomheder og bankkunder indforstået med den nye bankpraksis? - En bankpraksis, der er et led i de politiske aktiviteter omkring gennemførelsen af islamiseringen, som gennem EUrabia-projektet gennemføres med forrygende hastighed på ganske udemokratisk vis og så fortiet for offentligheden som muligt.

Kilde: Kirsten Madsen i Nordjyske Stiftstidende 17.2.08 http://www.nordjyske.dk/Nyheder/debat.aspx?ctrl=10&data=49%2c2671381%2c5%2c
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I anledning af ovenomtalte situation afholdes der
DEMONSTRATION i HOBRO FREDAG den 14. marts.
Se nedenstående pressemeddelelse fra SIAD (STOP islamiseringen af Danmark):

Pressemeddelelse: SIOE (STOP ISLAMISATION OF EUROPE)demonstration mod sharia-banking i Hobro
En gruppe nordjyske Sparekasser har slået sig sammen og dannet selskabet Amanah, som skal sørge for at muslimerne kan købe huse uden at betale renter, da dette er forbudt ifølge koranen.
Amanah opkøber en ejendom kunden er interesseret i, derefter køber kunden råderetten over ejendommen af Amanah Kredit på et betinget skøde. Kunden betaler et fast månedligt beløb og køber således ejendommen lidt ad gangen. På denne måde undgår muslimer at stifte gæld, men er nu istand til at købe fast ejendom og stadig følge koranens sharialov.

Vi mener det er et meget forkert initiativ, da dette tilbud støtter de forkerte kræfter i at bosætte sig permanent. Og det må man vel sige at et huskøb er. Ikke-fundamentalistiske muslimer har vel ikke et problem med ikke at følge koranen?

Derfor opfordrer vi kunderne i Hobro Sparekasse, Vendsyssel Sparekasse, Farsø Sparekasse og Den Jyske Sparekasse til at trække deres penge ud af Sparekasserne og boykotte disse banker.

Demonstrationen finder sted på Store Torv i Hobro d. 14. marts kl. 15.00-16.00.
Der vil blive afholdt taler af Stephen Gash - SIOE England, Martin - SIOE Nederland, Anders Gravers - SIOE Danmark.

Der vil blive delt løbesedler ud mod sharia-banking.
Lovlige skilte og bannere:
Stop sharia-banking!
Stop salget af Danmark til islam!
Nej til sharialoven i Danmark - Ja til Grundloven.
Stop specialrettigheder til islam!
Boykot værnemagerbankerne!

Kontaktpersoner:

Anders Gravers
Tlf: 96771784
sioe@siad.dk

Stephen Gash
Tlf: 0044 122 854 7317
sioe.nsh@binternet.com