marts 02, 2008

”Dansker er favorit til toppost i EU”

skrev Kristelig Dagblad 21/2.
Hvor er det rart at høre, at en dansker har udmærket sig og gjort sig fortjent til et eller andet stort i udlandet.
Man bliver stolt på Nordens vegne. Niels Bohr, Dalén, H.C.Andersen, Selma Lagerløf, Thorvaldsen. Heidenstam, Sigrid Undset, Rasmus Rask, Johannes V. Jensen, Haldur Laxness, Willumsen, Niels Finsen...
En lang liste…
Ingen nævnt og ingen glemt.

Og nu - Morten Kjærum!


I gennem de to sidste årtier er den ene afsløring efter den anden om EU kommet frem, og i dag er mange klar over, at vi er blevet fuppet af EU-politikerne, som skulle værne om vort land og vor befolkning.
Jo, her passer Morten Kjærum godt ind.

Som direktør for Det danske Institut for Menneskerettigheder har han et nært og godt samarbejde med det af ”die Beate” styrede EUMC-hovedkontor i Wien imod ”fremmedfrygt” og ”racisme”. Dette kontor og dets netværk skal hindre Europas indfødte befolkninger i at modsætte sig EU´s sammenslagning af EU og de islamiske lande omkring Middelhavet (”Eurabiaprojektet”).
Derfor holder Morten Kjærum og hans institut øje med danskernes holdninger. Han fører sig frem som forsker og ”expert” i menneskerettigheder.

Da Venstre-regeringen kom til og ville stramme udlændingeloven, forsøgte han at få dem fra det: ”Udlændingeloven kan faktisk slet ikke strammes, hverken når det gælder flygtninge eller indvandreres familiesammenføringer. Med andre ord er det slet ikke de danske vælgere, der bestemmer, hvor stor tilstrømningen skal være til Danmark.” skrev han i BT (28.11.2001) og ”man skal huske, at enhver stramning skal kunne stå for spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om diskriminering på grund af nationalitet, hudfarve, religion eller race” (JP 23.11.01).
Men kun et årstid efter kunne man konstatere, at hans ”forskning” og udsagn var fejlslagen spåkonesnak: stramninger blev gennemfört uden at komme i konflikt med konventionerne.


EUMC har flere gang vist sin upålidelighed og fjendtlighed mod den indfødte europæiske befolkning. De gik således i spidsen for EU´s aktion imod Østrig, da østrigerene på demokratisk vis valgte en regering, som EU ikke brød sig om. I 2004 trådte EUMC´s i spinaten: en rapport fra dem selv viste, at de mange angreb på jøder i Europa hovedsagelig kom fra muslimske indvandrere (hvad alle jo har begrebet for længe siden). EUMC`s Beate Winkler havde åbenbart troet, at det var ny-nazistiske kredse. Derfor ville hun tilintetgøre rapporten, så den ikke kom ud i massemedierne, men anslaget mislykkedes! EUMC er en skamplet, et propagandakontor, der ville dække over muhammedanernes ”racistiske” og ”diskriminerende” holdninger m.m.

I 2005 rapporterede samme hovedkontor, at 43 % af den danske befolkning ønskede kriminelle udlændinge udvist. Igen svindel. De manipulerede tallene. Det var 78% -otteoghalvfjerds procent.
Men direktøren for det danske ”Institut for Menneskerettigheder”, Morten Kjærum støttede på Berlingskes forside den falske rapport! Kendte han ikke sandheden? Det er for så vidt ligegyldigt, for i den stilling, han indtager, burde han have læst sig til den! Hans støtte til EUMC-rapporten må altså anses for ren vildledning af befolkningen!!!

ECRI*-rapporten i 2001 (den første af flere) kritiserede danske massemediers ”negative stereotyper” om etniske grupper og opfordrede de danske myndigheder ”til at være opmærksomme på dette ved fornyelse af tilladelse eller økonomisk støtte til medier”. De ønsker altså sanktioner mod de danske massemedier, hvis ikke de makker ret. (Det er i tråd med tidligere EU-program for journalistik samt med islamisk opfattelse, at myndighederne skal styre massemedierne). ECRI-rapporterne udmærker sig ved manglende dokumentation og adskillige faktuelle fejl. Det forhindrer ikke Morten Kjærum i at forsvare de politiske tendentiøse rapporter. Det er vigtigere at rapporterne er ”politisk korrekte” end at dokumentationen er det.
*) (fra Europarådets kommitté mod Racisme)

Hvis de internationale konventioner om menneskerettigheder viser sig - ved Morten Kjærums og EUMC´s udlægning og tolkning - at være uhensigtsmæssige, så opsig dem! Hvorfor køre videre med uklare konventioner i strid med vor kultur og lovgivning! Vi skal ikke overvåges af verdensfjerne fremmede kulturer eller af EUMC´s ”Stasi”kontor i Wien eller af den islammehaledikkende Kjærum.


Efter JyllandsPostens offentliggørelse af muhammedbillederne efteråret 2005 fik Danmark FN´s højkommissær for Menneskerettigheder, Louise Arbour, på nakken. Hun beklagede over for 56 islamiske stater (OIC) vor ”mangel på respekt for andres religion” og bad FN´s rapportører undersøge sagen:
”Jeg har tillid til, at de vil skride til handling på passende vis” skrev hun til de islamiske lande, og dermed vaskede hun selv hænder. Hverken hun eller Morten Kjærum har fordømt mordtruslerne og snigmordsplanerne mod Kurt Westergaard.

Den 21. april sidste år holdtes en støtteaktion på Rådhuspladsen i København for de afviste irakiske asylansøgere. Bag aktionen stod den præstegruppe i Hillerød, som sammen med RUC-studerende og tidligere narkosælger, imam Abdul Wahid Petersen, allerede havde demonstreret i Hillerød.
Den islamvenlige fløj bruger bevidst disse asylansøgere i deres angreb på Danmark og naturligvis uden nogensinde at nævne, at de pågældende irakeres sager er blevet underkastet en nøje undersøgelse om asylberettigelse eller ikke i henhold til dansk lov. Man kan jo ikke åbne for alle verdens fattige og nødstedte. Så ville man helt enkelt udslette Danmark! Men det er måske det, de vil?
Hvem førte ordet på Rådhuspladsen? Morten Kjærum!

Da man under Muhammedkrisen så ytringsfriheden – den mest fundamentale menneskerettighed og basis for ethver sandt demokrati – alvorligt truet af alverdens gale mennesker, skulle man måske have forventet, at det danske menneskerettighedsinstitut havde forsvaret ytringsfriheden, men Nej - ”menneskerettigheds”instituttets chef, Morten Kjærum, forsvarede det vrede hysteri og anbefalede danskerne at føre ”dialog”, skønt alle ved, at dialog ikke findes i islam.
Det er måske slet ikke et dansk institut, Kjærum er direktør for? FN´s menneskerettigheder er ikke godtaget af alle nationer. De islamiske stater har deres egne ”menneskerettigheder”, som er underlagt sharialovgivningen. For nogle måneder siden havde Kjærum inviteret saudiarabere herop til en dialog i centret på Christianshavn. Men ligesom saudierne har deres egne menneskerettigheder, har de også deres egen ”dialog”. Vi ville kalde det ”monolog”.

Denne Morten Kjærum, ”experten”, den upålidelige ”forsker” er favorit til toppost i EU. Det siger noget om EU.

Lad os komme ud af EU så hurtigt som muligt!