marts 11, 2008

EU´s formål med "dialogåret" gemt i ordskvalder

EU bliver mere og mere multikulturel pga. EUs import af muslimer. Men anstrengelserne for at afvikle nationalfølelser og kristendom har ikke været helt vellykket. Tværtimod vinder disse i styrke. Det deraf følgende sammenstød mellem uforligelige kulturer truer nu sammenhængskraften i EU-kolossen på lerfødder. Formålet med "dialogåret" er at overflytte den nationale identitet og loyalitet til multikulturens superstat EU. I krampagtigt forsøg på at bygge bro over kløften mellem uforenelige kulturer arrangerede EU dette "dialogår", som skal vinde ungdommen for det diktatoriske EU-Imperium. EU satser på at bringe unge sammen om overfladiske teknik-lege, pop og samværsfestivaler, workshops, shows, diskussioner osv., så vore historie- og kulturløse unge kan se, at ”de andre” jo egentlig er flinke, når bare man undlader at kritisere deres overbevisning om at være kaldede til at være verdens herrer. Ingen røber, at EU-ungdommen senere vil blive tvunget til at antage ”de andres” fuldstændigt fremmede og meget stramme ideologi.


Afgørelse Nr. 1983/2006/EC i Det Europæiske Parlament og Europarådet af 18. December , 2006 : "Det Europæiske År for Interkulturel Dialog (2008) (= EYID =European Year of Intercultural Dialogue).":
Formål: at bekæmpe racisme og fremmedfrygt, diskrimination og social isolation. Videre at fremme asylpolitik og integration af indvandrere, menneskerettigheder og holdbar udvikling, audiovisuel politik (d.v.s. mediecensur) og forskning. Man skal få følelse af europæisk identitet ved at favne forskellighed og forestilling om at høre til et fælles samfund. Det vil styrke idéen om et Europæisk borgerskab, som er åbent overfor en ny verdensorden, baseret på de fælles værdier, som nævnes i artikel 6 i EU Traktaten og EUs Charter for Fundamentale Rettigheder, og som respekterer kulturelle divergenser. Det vil øge sammenhængskraften og fremme alle EU-projekter og tiltag ved at bidrage til interkulturel dialog.


10.000.000 skatteyder-euro er afsat til dialogen (art. 11, stk.1). Resultater og vurdering vil indgå i fremtidig EU-politik, forholdsregler og tiltag på dette område.