marts 31, 2008

Dikkende lammehale

Vi har ikke noget valg.

Giver vi efter for alle de mange islamiske krav, helmer muhammedanerne ikke, før de reelt har overtaget hele magten i vore europæiske lande, indført diktatur og har gjort os til umælende dhimmier, der kan pukle som trælle for at forsørge dem. Dette har været den uundgåelige facitliste for alle de af islam undertvungne folk.

Gør vi modstand havner vi måske nok samme sted, men har da i hvert fald under hele modstandskampen et håb at klynge os til. Et håb om, at noget helt uforudset viser sig...

Alle solemærker tyder på, at vor virkelige overordnede fjende ikke er muhammedanerne, men de pengemennesker, der tjener styrtende med penge på andre menneskers ulykke, på deres underkastelse og deres krige. Uden storkapital i baghånden var den russiske revolution ikke blevet til noget, og folket ikke blevet lagt i lænker. Nu hører vi hele tiden om en ny verdensorden, een eneste storstat med blandet befolkinger og kulturer.


I dette projekt indtager EU en nøglepost, uafhængigt af om denne storstat reelt har legitimitet og befolkningerne bag sig.

Den siddende formand for EU, den slovenske udenrigsminister Dimitrij Rupel tog kraftig afstand fra Geert Wilders annoncerede film om islam ved et EU-møde for de 27 udenrigsministre i Bruxelles 11. marts. Han udråbte den på forhånd som en provokation, der kan krænke millioner af mennesker. I stedet for bør alle nu udvise forsigtighed.
”Konfrontationer bør undgås. Jeg forstår ikke, hvorfor man vil score politiske points med sådanne provokationer” sagde Rupel. En tåbelig bemærkning, når man ved, at det kan koste Wilders livet.

En film som ingen endnu havde set. En film som handler om islam. Hvordan kunne islamister på forhånd tro, at den ville være ”kontroversiel” ? Taler det ikke for sig selv?

Men som en dikkende lammehale bakkede Fogh op bag EU-formanden.