marts 17, 2008

Ha` du wått i Hobro...?

Den af Siad anmeldte demonstration 14/3 i Hobro imod Hobros Sparkasses godtagelse af en del af islams berygtede sharialov havde ikke megen opbakning. Emnet var ikke umiddelbart let forståeligt for danskerne. Men muhammdanere må ifølge deres religion ikke betale renter for lån. De har et andet lånesystem. De 3 nordjyske sparekasser, Sparekassen Vendsyssel, Jyske Sparekasse, Sparekassen Farsø og Hobro Sparekasse er gået sammen om at hjælpe muhammedanerne. De har stiftet A/S ”Amanah Kredit”. Det køber de huse, som Muhammedanerne vil have, giver dem råderet over dem mod månedlige rater, hvilket vil sige, at muhammedanerne køber husene i ”småbidder” for til sidst at få skødet. Denne type lån gælder kun for muhammedanere ikke for de ”vantro”kristne, jøder eller hedninge, men fra islams side håber man naturligvis, at det vil fremme konverteringen til islam.

Sparekasserne åbner hermed for noget af sharialoven, som i andre sektioner rummer de mest vederstyggelige, barbariske og brutale straffe som stening af kvinder, henrettelse og langsom kvælning ved hængning – noget som danskeren, den tidligere narkokøbmand, Abul Wahid Petersen går ind for. Dermed er de med i islamiseringen og det landsforræderi, som vore EU-politikere og deres medløbere står for. Danskerne har aldrig fået ordentlig oplysning eller kunnet afgive stemme om EU´s – for vort land så vigtige beslutninger.

Skønt kun 3 fædrelandsvenlige danskere var mødt op som aktivister - (arrangørerne selv kom forsent, fordi de var i fogedretten angående brug eller ikke brug af Kurt Westergaards kendte tegning!!) – blev demonstrationen på sin måde en succes. En ældre kvinde Gertrud – bar et skilt, hvis tekst var møntet på banken (og rimeligvis uforståelig for andre?). Det var en stor sparegris af den type, som bankerne havde tidligere, inden de blev skræmt fra vid og sans af muslimernes griseforbi! En ganske almindelig sparegris. Teksten til banken lød: ”For Allahs skyld I svigter landet, men – I vil få igen med renters rente, sagde sparegrisen.”Skiltet forargede i den grad en muhammedaner, at han ville slå skiltet i stykker. Han langede ud efter det og gav den 82-årige Gertrud et så kraftigt puf, at hun ramlede lige så lang hun var hen over stenbroen. Også en aldrende mand blev slået ned.
Poliet styrtede omgående til og der måtte 3-4 mand til for at lægge voldsmanden ned og give ham håndjern på og føre ham bort.

Dermed havde danskerne igen fået et tydeligt bevis på islamisternes ”dialog”, som de helst fører med ældre eller syge og invaliderede!