marts 27, 2008

Det kan hun jo ikke!

Ifølge Nomosblog skriver Søren Pind i Berlingeren 26.3.08 om børnekriminaliteten i København, og hvad man gør ved det:

”Den 15. november 2005 om aftenen tog jeg afsked som borgmester i København og sagde bl.a.: »Vi har ført en kampagne med fokus på Københavns største udfordring: integrationen. Og jeg fortryder ikke, at vi bragte det centrale forhold op. Gør vi det ikke, havde ingen andre gjort det. Og det er afgørende for Københavns fremtid.«

Her blot to et halvt år senere er tilstanden kun blevet værre.
Der sidder et bystyre, hvis flertal allerede dengang gjorde klart, at det var komplet ligeglad med de nævnte problemer. Det må man sige, overborgmesteren siden helt har levet op til.”

Ja, det er så sandt som det er sagt!

Pind opremser derpå en masse kendsgerninger, som bystyret burde have
taget fat på og bør tage fat på.

Men hvordan skulle overborgmester Ritt kunne gøre det? Det er jo hendes eget miljø. Hun er jo vokset op i et kommunistpræget hjem og er selv 68`er og har arbejdet ihærdigt på at nedbryde samfundet i forbindelse og samarbejde med folk på venstrefløjen og i Mentalhygiejnen. Hun har bl.a. som undervisningsminister båret ved til bålet gennem påvirkning af skoleungdommen .
(Billedet: Rådhusdjævelen)