marts 19, 2008

Norden i en bastardverden

68´ernes program var at nedbryde det bestående for derpå at skabe et nyt samfund. Det lykkedes i ret høj grad, fordi politikerne var indforståede. Borgerskabet fik ikke lov at forsvare sine værdier. Det kunne ikke komme igennem i medierne. Journalisterne var i udstrakt grad - ligesom 68´erne - en blanding af rødt, radikalt og mentalhygiejnisk udflippethed.

Den vigtigste legeplads for 68´erne var naturligvis uddannelsessektoren. Man tager altid først fat i børn og unge, når man skal ændre samfundssystemet, for med deres ringe erfarenhed og viden er de så godt som forsvarsløse mod enhver propaganda.
Blandt propagandamulighederne spillede børnebøger, DR´s børneprogrammer og børneteater en særlig rolle. De etablerede teatre og de klassiske børnebøger udsattes for heftige angreb. ”Kulturen” skulle ned på et stade, hvor alle kunne være med.

En af de vigtigeste steder inden for uddannelsessektoren er universitetets humanistiske fakultet. Her er der rig mulighed for alskens psykologisk væv ikke mindst inden for samfundsstudierne.


Også i vort lands aktuelle situation gælder det - ligesom for 68´erne - at nedbryde de gamle normer og værdier for at indføre andre. Eftersom projektet kommer udefra via EU er det geografisk set langt mere vidtfavnende end tidligere, godt hjulpet af EU`s aftale med araberne om den enorme muhammedanske indvandring.

Vi skal alle være multikulturelle. Alt skal blandes. Alle kulturer krydses. Det ene gælder ikke mere end det andet, alt skal være lige. Nogen vil sige ”kaos”.

Olaf Gerlach Hansen, chef for det under udenrigsministeren hørende Center for Kultur og Udvikling, udmalede den 13. juni 2005 ved en tale i Marokko en plan for, hvordan befolkningerne og kulturerne i Europa og de islamiske Middelhavslande skulle blandes. Med udgangspunkt i de aftaler, der allerede var mellem EU og de islamiske stater, fortalte han om Eurabia-projektet:

Multikulturelle uddannelser skulle med i skolernes læseplaner, og man skulle fremme indlæring om andre kulturer. Børnene skulle have nye islamvenlige skolebøger og – ligesom også de voksne – påvirkes gennem film, udstillinger, teater, TV og andre massemedier etc. Journalistuddannelsen skal ændres til positiv multikulturel-skoling. Kunst og kultur skulle styres til at fremme multikulturel forståelse, etc. etc.

Et centralt sekretariat til styring af alle initiativer burde efter Gerlach Hansens mening oprettes.

Dette intense propagandaprojekt er en diktaturstat værdigt!

Ud fra ovenstående Gerlach-tanker holdt man i 2005 en såkaldt festival i ti byer i Danmark plus i Helsingborg under titlen ”Images of the Middleeast”. Formålet fremgik tydeligt af projektets propagandaavis: man skulle få kontakt med Nordens børn og unge. Det kunne gøres gennem de censurerede skolebøger, og ved at fange de unges interesser og livsstil.
Hvordan det, når nu de har forskellig kulturbaggrund? Jo gennem morskab: moderne teater, musik, dans, kunst, cirkus, lysshows og andre shows etc. Være sammen, hygge sammen, grine sammen f.ex. ved hjælp af udvexlingsrejser. Hvilket ungt menneske vil ikke rejse ud i den store verden? Unge kunstnere bliver fascineret af at blive inviteret til de islamiske lande. Det bagved liggende formål kender de ikke. I Malmø er 20 skolebørn blevet inviteret til en uges ophold i Saudiarabien.

Images of The Middleeast fortsatte i stort oplagte linjer med en internordisk seminar i en international sammenhæng på Nationalmuseet den 7.og 8. marts. Det er ikke første gang, at museet lægger plads og service til rødt, radikalt og mentalhygiejnisk udflippethed. Museet har bl.a. holdt konference om Christiania og økonomisk støttet ”fristaden” med en bogudgivelse m.m.

Det internationale seminar gik under navnet ”Norden i den hybride verden”, en velvalgt titel. Hybrid betyder ”blanding”: vi skal blandes - europæere og arabere, sådan som EU bestemte i slutningen af 1970´erne, uden at sige det højt. Ordet ”hybrid” kommer af det græske hybris, der betyder ”vold” eller ”overmod”, først og fremmest det overmod, som straffes af guderne. En hybride er en bastard, en krydsning.

Konferencens flotte tryksager, de mange shows, sceneoptræden, musik etc. vidner om, at EU og vore egne skatteborgere (- uden at vide det) har bidraget med millionbeløb til de to dages seminar med over halvfjedssindstyve talere, som nok alle ved, hvad de skal have betalt for at få lov at påvirke andre med deres meninger.

De talte allesammen samme ideologiske sprog og kunne især ét ord: dialog. Som om vi ikke på nuværende tidspunkt allesammen véd, at ”dialog” med muhammedanerne betyder ”monolog” og underkastelse!


Fot: Gerlach Hansen (t.h.) indgår aftale med det islamiske ISESCO