marts 20, 2008

Ræverød indoktrinering

Haarders fagkonsulenter anbefaler ræverød indoktrinering.
Martin Henriksen, som er uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, har skrevet en udmærket bog om den politisk indoktrinering i vore skoler. Han henstiller til undervisningsminister Bertel Haarder, at han griber ind over for ministerites fagkonsulenter, som anbefaler brugen af den venstreextreme leksikonhjemmeside ”leksikon.org”. Den hylder bl. a. Rote Armee Fraktion og omtaler Israel som en ”racistisk, imperialistisk apartheid-slyngelstat”.

Vore politikere ignorerede og/eller accepterede den sovjetiske propaganda under den kolde krig og 68´ernes samfundsundergravning. Psykolog Jesper Jensen fik udryddet disciplin og karaktergivning i skolen, og børnene udsattes for en massiv demoraliserende og politiserende propaganda af venstrevredne lærere. Situationen har åbenbart ikke ændret sig væsentligt, eftersom undervisningsministeriet nu selv fører an med rekommandationer af brugbart indoktrineringsmateriale.

Undervisningen i en demokratisk stat bør tilstræbe politisk objektivitet, så eleverne så vidt muligt selv kan danne sig deres mening. Politisk propaganda og ensretning i skolen hører kun hjemme i diktaturer.