marts 14, 2008

Etniske ide ntitetsproblemer

Politibetjenten: "Kan De genkende den dame, der ekspederede Dem?