marts 23, 2008

Muslimernes Fællesråd roser vor svage statsminister

Fogh viste berøringsangst, da han oprørt afviste (den nu klart ufortjente) ros fra Geert Wilders side. Fogh har åbenlyst kvittet sine tidligere principper om ytringsfrihed som en forberedelse til præsidenttaburetten i EU.

Efterfølgende har han nu fået offentlig ros fra paraplyorganisationen ”Muslimernes Fællesråd” og det er ikke første gang!!!
Fællesrådet blev stiftet efter Muhammedkrisen, nøjere sagt i efteråret 2006 som en fælles platform for muhammedanere for ”dialog og gensidig tolerance og respekt” med danskere og internationalt.
Formand er speciallæge Asmat al-Mojaddedi, søn af Afghanistans tidligere præsident. Efter sigende skulle foreningen tælle 10.000 medlemmer, men det skal nok tages med et pund salt.
Navnet ”Muslimernes Fællesråd” giver associationer til det ”Europæiske Råd for Fatwa og Forskning”, som Det muslimske Broderskab oprettede som en selvbestaltet fælles platform for alle muslimer i Europa i 1997. Man kan derfor roligt gå ud fra, at Broderskabet har en fod indenfor i det underordnede danske Fællesråd. Om Det Muslimske Broderskab kan man læse i Helle Merete Brix´s nylig udkomne bog ”Mod Mørket”.

Det danske muslimske fællesråds talsmand er cand.polit. Zubair Butt Hussain, som også er talsmand for foreningen ”Muslimer i Dialog”. Han har kastet sig ud i arbejdet for Fællesrådet med en række pressemeddelelser, der ud fra den sædvanlige islamiske offer-jammer og tvetungethed angriber folketingsmedlemmer - specielt naturligvis Dansk Folkeparti - for ”extremisme”.

Den 12. februar i år så organisationen sig nødsaget til at udsende en pressemeddelelse om tre af sine ”medlemmer”, de tre leje- eller snigmordsaspiranter, som skulle myrde tegneren Kurt Westergaard. Dér kunne man sandelig tale om extremisme! Men se om de gør. Nej de nærmest undskylder dem:
De tre havde ”misforstået budskabet i islam”!!! (se bloggen her 13.2.08).
Desværre synes der at være alt alt for mange muhammedanere, der misforstår budskabet i islam!

Blandt medlemmerne finder vi bl.a. den evindelige Abdul Wahid Pedersen og den ex-pseudokonservative Safia Aoude. Hun gør en indsats som historielærer på en arabisk friskole trods sin tilsyneladende forvirrede indsigt i hændelserne i Hitlertyskland under sidste krig. Hun har sin egen hjemmeside, hvor hun har udsendt et manipuleret foto af de kendte ytringsfrihedsforkæmpere og islamkritikere Lars Hedegaard, Helle Merete Brix og Ayan Hirsi Ali – idet hun har forsynet de to danskere med et hagekorsmærke og yderligere anbragt et billede af Goebbels i baggrunden. Måske er det hendes specielle form for ”dialog”, for hun er (eller var) medlem af ”Muslimer i dialog”.
Hun var også medlem i Det konservative Folkeparti og tilmed bestyrelsesmedlem i deres 1. kreds (Østerbrokredsen?). Konservativt Folkweparti har tradition for eftergivenhed og svaghed, så det tog nogen tid, inden det i marts 2007 kom på tale at smide hende ud af partiet på baggrund af ”hendes generelle mistro og afstandtagen til det danske samfund”.

Safia Aoude meldte sig skyndsomst ud af partiet i begyndelsen af maj 2007.

Aoude skrev på sin blog om festlighederne19.4.07 på restaurant ”1001 Nat” i Høje Gladsaxe i anledning af oprettelsen af ”Muslimernes Fællesråd”. Hun var æresgæst sammen med henved100 andre, bl.hvilke ”den tidligere danske rock-stjerne og nu ydmyge imam Abdul Wahid Pedersen”, uböjelige imam Fatih Alev og den uforfærdede søster Asmaa Abdol Hamid, som vil stille op til Folketinget for venstrefløjen (med tørklæde, ligegyldigt hvor hårdt Dansk Folkeparti vil sparke og råbe). Videre den tidligere Danske Udenrigssekretær Mogens Lykketoft og mange andre topfigurer fra det danske samfund, politikere, medier og videnskab,
- - men glemte den uvidenskabelige Bæk Simonsen.

Her var også ungdomspræsten Per Ramsdal fra Brorsonskirken på Nørrebro, som benyttede lejligheden til at få muslimerne med til en såkaldt gudstjeneste i fri stil i Københavns domkirke, og den konverterede bulgarer Um Yasin Atanaska Djondorova, der er psykologistuderende, mor til tre og sidder i bestyrelsen hos Muslimernes Fællesråd.

Hun synes at tro på, at Fællesrådet kan blive fælles, mens religionsforsker Kate Østergaard med speciale i nutidig islam, er skeptisk overfor, om rådet kan samle alle muslimer i Danmark. De må først bevise både over for danske muslimer og resten af den danske offentlighed, at de har én stemme i den offentlige debat og kan udtale sig på mere repræsentativ måde end imamerne har kunnet. Og så mangler de at få nogle af de vigtige partnere med såsom Islamisk Trossamfund. Det er en stor forening, som gerne vil være den, der tager initiativet og spiller en central rolle.