februar 13, 2011

Venstre vil gerne støtte det Muslimske Broderskab i Ägypten!!!

Vi afviser ingen på forhånd heller ikke det Muslimske Broderskab. Ingen ved reelt, hvad de står for.
-          
Det er da vældigt uheldigt for Venstre, at deres udenrigspolitiske ordfører Michael Aastrup Jensen lufter sine meninger offentligt og dermed afslører
manglende kundskaber. Det er rent ud sagt katastrofalt, men på den anden side er det jo rart at vide.


Islamiske partier i Ägypten skal ikke have dansk støtte, mener de konservatives udenrigsordfører Naser Khader; Ägypten skal sikre demokratiet i grundloven, så islamiske partier ikke kan afskaffe demokratiet, hvis de vinder valget.

Khader vil ikke støtte det Muslimske Broderskab, da det går ind for sharia.

´Vi vil kun støtte partier, der bygger på frihedstraditioner, demokrati og universelle menneskerettigheder. Vi skal ikke støtte partier, der bygger på Guds vilje, lov og læresætninger,´ siger Khader.


Aastrup Jensen og andre uvidende politikere bör läse Helle Merete Brix´s bog ”Mod Mörket” om Det muslimske Broderskab i Europa.