februar 16, 2011

Den uheldige JONAS

En mycket ung kommunfullmäktigeledamot 
i Köpenhamn, Jonas Björn Jensen, ville 
fram i det politiska livet och kastade sig 
ut i de upprörda vågarna i en - - valkamp!