februar 25, 2011

EU´s fælles råd

Som læserne så i gårsdagens indlæg har Københavns Byråd inviteret samfundskritiske borgere til et møde
på rådhuset 3. marts, kl. 10.30 angående en ny rapport om, hvordan muslimer og ikke muslimer har det på Nørrebro. Mødet foregår desværre i arbejdstiden, hvor de fleste borgere har travlt med at tjene til kommunens og statens pengeforbrug. Man har (igen desværre) ikke offentliggjort den rapport, der skal tales om. Måske for at de indbudte ikke skal kunne gennemlæse den før mødet?Den vil blive forelagt af 3 muselmænd med samme efternavn, Hussain, hvoraf en fra projektets bagland, ”Open Society Foundation, en fra Muslimsk Fællesråd, mens den tredje er lektor på det røde universitet RUC samme sted som professor John Andersen, der er rådgiver for projektet ”At home in Europe”. Og så naturligvis Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev (radikal V). Hun har ved tidligere møder angående mosképlaner tydelig vist, at hun ikke brød sig om kritiske kommentarer mod moskébyggeri. De var bandlyst. Man måtte alene tale om byplan, trafik, parkeringsplads o.l.

I invitationen oplyses, at den aktuelle rapport hedder ”Muslimer i København: Jeg hører til” og er en del af et projekt fra ”The Open Society Foundation”, kaldet ”At home in Europe”, som ”arbejder på at øge social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa” (muslimer og zigøjnere). – ”Open Society Foundation følger rapporten op med konkrete aktiviteter i København i samarbejde med lokale aktører”.
Se i øvrigt oplysninger på internettet om ”Open Society Foundation” og dens ophavsmand, den George Soros, der snart fremstår som en engel snart som en dævl, men først og sidst er pengespeculant og umådelig rig.Tilmeldelse til mødet senest 28. februar til Rune Kier, E-mail: WK07@bif.kk.dk, tlf: 33 17 34 31