februar 03, 2011

Bagvaskelse???

Sjældent har et TV-program vakt sådan postyr som det svenske om IKEA. Der er strømmet e-mails ind til IKEA fra alverden.
Og journalisterne ved TV har nu sat yderligere resterende sejl til. Bl.a. det sædvanlige trick, at man på parkeringspladsen udenfor IKEA udspørger ganske almindelige mennesker, som naturligvis ikke har nogen indsigt i firmaets forretningsgang eller skattebetalinger. Men derfor (netop derfor!) kan de bruges. En journalist skal kunne manipulere dem sprogligt, så de siger, hvad man ønsker.

Og da man jo nødig vil opgive at få ram på Kamprad og om muligt give IKEA en rigtig næsestyver, så fremlagde man i dag, den 3/2 en bunke fotografier af tyske aviser og blade med sidelange artikler om Kamprad og IKEA, der har Tyskland som største kunde. Desuden udsnit af et tidligere TV-program fra forrige uge: ”Debatt”, som generelt udmærker sig ved en umulig ordstyrer og dermed som oftest råben i munden på hinanden. Man viste nu et indslag, hvor en ivrig dame på bagerste plads lod alle få det indtryk, at Kamprad havde unddraget sig skattebetaling…! Og han havde jo netop råd, og så skulde folk, der ikke havde råd bet… og, og, og…
Misundelse strømmede hende ud af munden som i den værste røde klassekamp. Men skal I bekæmpe kapitalen, bør I nok tage fat på verdensfinansen bag Bilderbergprojektet, EU, Barcelonaprocessen Middelhavsprogrammet etc., som har ødelagt så meget for os allesammen i Europa. Læs afsløringerne i Euro-med.dk

Ingen – INGEN har i disse TV-angreb på IKEA kunnet påvise, at Kamprad har unddraget sig noget. Han har betalt det, han var Sverige skyldig, men ønskede - mærkligt nok - ikke at betale endnu mere, end han var pligtig til. Finansminister Borg og en anden finanskyndig (fra Tyskland ?) havde ikke noget at sætte fingeren på. Skattelovene var, som de var og ikke overtrådt!

Det var en yderst pinlig afsløring af venstreorienteret misbrug af massemedierne.