februar 16, 2011

EU-snageri i pensionisters ökonomi

ej til EUs pensions-kontrol
Europa-Parlamentet stemmer i dag om "sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa " - et forslag der, på trods af de pæne ord, handler mere om at få skabt et fælleseuropæisk marked for pensioner, end om at sikre, at de enkelte landes pensionssystemer er bæredygtige.
"Det er stærkt bekymrende, at det underliggende formål med denne betænkning synes at være et ønske om, at de store multinationale pensionsselskaber skal have lettere ved at gøre pensioner til en ren handelsvare," siger Anna Rosbach, der er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.

"Men måske endnu farligere er det, at forslaget lægger op til, at pensionssystemer der ikke behager EU, skal kunne mødes af økonomiske sanktioner - ganske som med almindelige budgetunderskud," udtaler Anna Rosbach
"Det kan ikke være rigtigt, at Merkel og Sarkozy skal bestemme over de danske pensionisters liv," siger Anna Rosbach

"Pensioner er et område, hvor EU´s medlemslande stadigt er meget forskellige - og det er ikke et emne, der egner sig til hovedløs harmonisering. Det bør derimod sikres, at de enkelte medlemslande forsat selv skal kunne bestemme, hvordan deres pensionssystemer er indrettet."
Link til betænkningen.

Kilde: Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti. Strasbourg 16.2.2011.