februar 11, 2011

Dårlig kontrol med socialsektoren arbejde!

Sverige forsøger at rette op på sin dårlige samvittighed angående socialforsorgen. Da man nødtvungent begyndte at gennemgå klager etc. fra tidligere børn, som staten havde ”taget sig af”, viste det sig, at flere tusinde børn, som er blevet fjernet fra hjemmet og anbragt på et børnehjem eller i en fosterfamilie, er blevet dårlig behandlet eller direkte udsat for sexuelle overgreb eller lignende uden at få nogen hjælp eller forståelse hos de ansvarlige i socialsektoren. For nogle har det stået på i en lang årrække og været et rent helvede, at de stod alene uden kontakt til nogen, der vilde höre på dem. Det har totalt ødelagt deres liv. Først som voksne har de fået gehør.

Disse personer vil nu alle sammen ved en ceremoni  få en offentlig undskyldning af den svenske stat og 250.000 kr. hver. Ikke mindst løftet om en undskyldning skabte glæde, mens pengesummen – nåh ja, penge kan jo aldrig give de tabte år tilbage og kan tilmed opfattes som et letkøbt plaster på såret.

Hvordan er det i Danmark? Hvordan var det med pigerne i Tønder?