februar 08, 2011

Allah, den gode, den nådige, vil hælde smeltet bly i ørene på børnene!

Der har tidligere været exempel på, at muhammedanere har bedt sig fritaget for musikundervisning i skolen i Sverige.
Nu er den gal i Canada:

En halv snes muhammedanske familier, som for nylig kom til Canada, kommer allerede med krav. De forlanger, at deres børn fritages for musikundervisning og grundskolens gymnastik – drenge og piger sammen. Musik hører ikke med til deres kultur.
Afvisningen af musik har sine religiøse grunde: Muhammed skal ifølge islamiske kilder have hadet musik lige så meget som krucifixer: Allah, den mægtige og majestætiske har sendt mig til de troende i nåde og for at lede dem og befalet mig at fjerne musikinstrumenterne, fløjterne og strygeinstrumenterne, krucifixerne og al ting fra ukyndighedens før-islamiske periode

Videre lod profeten forlyde: ”På genopstandelsens dag vil Allah hælde smeltet bly i ørerne på alle dem, der sidder rundt omkring og lytter til en sangerinde.”

De rettroende forældre vil altså kun lade børnene bevare Allahs vrede over musik i deres øren.

Kilde:  Politically Incorrect 7.2.2011.  Illustration: Samlermærke fra Richs: Morgensang.